منطقه 9

در این صفحه اخبار مربوط به منطقه 9 و شهرداری این منطقه منتشر می شود.
این منطقه از شمـال به بولـوار وکیـل آباد، از جنوب همجوار با کوه بینالود و از شـرق اراضی آبادگران و از غرب به سه راهی طرقبه و شاندیز منتهی می گردد. .شهردار منطقه 9 حسین فرهادیان است. آدرس:بلوار وکیل آباد – وکیل آباد 60 – بلوار اقبال لاهوری – نبش اقبال لاهوری 2 تلفن: 05135090330

برگزاری دوره های آموزشی ویژه باغبانان فضای سبز در منطقه ۹

احمد حسنی ، رئیس اداره فضای سبز شهرداری منطقه 9 از برگزاری کارگاه های آموزشی هرس درختان سوزنی برگ برای نیروهای هرس کار پیمانکاران سطح منطقه خبر داد.

خواندن بیشتر »