منطقه 7

در این صفحه اخبار منطقه 7 و شهرداری آن منتشر می شود. این منطقه ازشمال به بازار امام رضا (ع )ازجنوب به شهرک های سیدی و بهارستان ازغرب به خیابان امام رضا ( ع ) و از شرق به کال طرق محدود می شود. شهردار منطقه کوروش باوندی است. آدرس: آدرس:بلوار جمهوری(فرودگاه)نبش چهاراه پروین اعتصامی- تلفن : 33418340-051