صفحه اصلی / فرهنگی / امیدواری وزیر ارشاد برای تاسیس رشته مستقل ” شاهنامه پژوهی” در دانشگاه ها
طراحی سایت در مشهد

امیدواری وزیر ارشاد برای تاسیس رشته مستقل ” شاهنامه پژوهی” در دانشگاه ها

گروه فرهنگی: علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درآیین پایانی بزرگداشت فردوسی در مشهد فردوسی را حافظ راستین سنت های ملی و شناسنامه قوم ایرانی دانست و اظهار داشت : شاید بی وجود این اثر بزرگ، بسیاری از عناصر مثبت فرهنگ گذشته ما در طوفان حوادث تاریخی نابود می شد و اثری از آنها به جای نمی ماند.

وی تصریح کرد : فردوسی شاعری معتقد به امامت و ولایت مولا علی (ع) بود و با خلق حماسه عظیم خود ، آمیختگی دو فرهنگ ایران و اسلام را به بهترین روش ممکن عینیت بخشید . با تامل در شاهنامه ،عشق و ارادات این شاعر پارسی گوی به مولا علی (ع) کاملا مشهود است، آنجا که دین و راه خود را پیروی از پیامبر و علی، و خود را خاک پای مولا می داند.

وی با اشاره به شعر منم بنده اهل بیت نبی /ستاینده خاک پای وصی  ادامه داد: همه این شواهد تردیدی باقی نمی گذارد که فردوسی مسلمانی ژرف نگر وپیرو مولا علی (ع) است و از این رو تقارن ایام ولادت مولای متقیان علی (ع) و روز ولادت فردوسی تقارنی خجسته به شمار می آید .

وی تاکید کرد : ایران همواره سرزمینی فروغ و فرزانگی بوده است، سرزمینی که هزاران حادثه بزرگ و دشوار را تاکنون آزموده و از یکایک آنها سربلند و پیروز و بیگزند بیرون آمده است بدون شک بخش مهمی ازبن مایه این غرور ملی از سیرت و سرنوشت قهرمان شاهنامه فردوسی سرچشمه گرفته است .

وی ادامه داد: اگر فردوسی در سپیده دم تاریخ ادب و هنر ایران سر برنمی آورد و شاهنامه را نمی سرود ، هیچ یک از شاعران بزرگ ایران به آن پایه و مایه که دست یافته اند نائل نمی شدند و فراتر از آن، اکنون که ما گرد همدیگر جمع شده ایم و به زبان شیوای فارسی با یکدیگر سخن می گوییم می توان تا اندازه ی زیادی مدیون فردوسی هستیم .

وی ادامه داد : هنر او در صیانت از زبان فارسی و غنی و نیرومند ساختن آن نیز خود حماسه دیگری است که نه فقط ایرانیان بلکه همه فارسی زبانان جهان را وامدار خود کرده است .

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت : اگر پایگاه سخن وابسته به امتداد تفکر باشد ، فردوسی بزرگترین سخن سرای ایران و بلکه بزرگترین شاعر جهان است .

وی خیال فردوسی را، نیرومندترین و عاطفه اش شگرف ترین عواطف دانست و افزود : هر شاعری خیال خود را آشکار می کند و فردوسی ، نمایاننده خیال هزاران نفر است . هر شاعری عواطف خود را بیان می کند و فردوسی بیان کننده عواطف بی شمار است .

جنتی گفت : فردوسی خرد دینداری، مرگ آگاهی و رستاخیز باوری را در گفتار و کردار قهرمانانه شاهنامه نشان می دهد و با تاملی ژرف در کارآفرینشگران زبان فارسی می توان دریافت که بسیاری از آنان همواره یا به زمین می پرداخته اند و یا به آسمان .

او بیان کرد : تنها در کار حکیم توس است که زمین و آسمان آشتی خیره کننده و عظیمی فراتر از تصور دارند .

وی ادامه داد : در کار عرفان برتر شدن و فراتر رفتن جز به رها کردن خاک ممکن نیست، اما در کار آموزگار عشق و مرگ، حکیم ابوالقاسم فردوسی ، فراتر رفتن آدمی ممکن نیست جز با درگیری مداوم و درگیر و دارا بودن مستمر با زندگی .

وی هویت ملی را  به مثابه مثلثی دانست که یک ضلع آن با زبان و ادب ملی، ضلع دوم آن اسطوره و تاریخ  و ضلع سوم آن حکمت و فلسفه است .

جنتی تصریح کرد : گزاف نیست اگر بگوییم که زبان فارسی بار این هر سه را به تنهایی بر دوش کشیده است و بی شک فردوسی نخستین و بلکه بزرگترین طلایه دار این راه است .

جنتی فردوسی را ادیبی هوشمند و اندیشمندی غیرتمند که ایران و ایرانیان را از جان خود عزیز تر داشته و با آفرینش افسانه های حماسی، غرور ملی را برای همیشه در رگهای ایرانیان جاری ساخته است دانست و افزود : او بر منابع بازمانده کهن، چنان کاخ رفیعی از سخن بنیان می نهند که به قول خودش باد و باران نمی تواند گزندی بدان برساند و گذشت سالیان برآن تاثیری ندارند .

وی فردوسی را یکی از دروازه های ورود اندیشمندان جهان به ایران دانست و افزود : هر غیر ایرانی کنجکاوری که بخواهد با فرهنگ و ادب این سرزمین آشنا شود ، ناگزیر است باید از فردوسی و شاهنامه اش آغاز کند.

وی تصریح کرد : ستایش از حکیم توس در حقیقت ستودن خرد ناب ایرانی و تجلیل از گوهر ناب انسانی است .

وی با تاکید بر آنکه باید پذیرفت که او هم از هوش سرشار برخوردار بوده است و هم از عقل پرعیار گفت : اگر این هر دو را در کلمه خرد جمع آوریم فردوسی را باید یکی از سرآمدان خرد به حساب آورد .

وی شاهنامه را کتاب حکمت خواند و افزود : در شاهنامه خرد و خرد ورزی منشاء پیروزی ها ، پیشرفت ها و نیکی هاست از این روست که فردوسی در دیباچه و تمامی داستان شاهنامه خرد این ودیعه الهی را می ستاید.

وی ادامه داد : خرد ناب، همان نعمتی است که بشریت امروز سخت از آن بی بهره است و لاجرم سخت بدان نیازمند .

جنتی افزود : حکتی که در شاهنامه از آن سخن می رود ، حکمت ملی ایرانیان است که فردوسی در آغاز شاهنامه و نیز جای جای این اثر سترگ از آن سخن می گوید به همین سبب به فردوسی لقب حکیم داده اند چرا که شاهنامه جلوه گاه حکمت نظری و عملی است .

وی  تصریح کرد : اهمیت شاهنامه فقط در جنبه ادبی و شاعرانه آن خلاصه نمی شود و پیش از آنکه مجموعه ای از داستان های منظوم باشد تبارنامه ای است که هر بیت آن ریشه در اعماق آرزوها و خواسته های جمعی ملتی کهن دارد .

وی ادامه داد : تفکر فردوسی و اندیشه حاکم بر شاهنامه همواره نوعی دفاع از خوبی ها در برابر ظلم و تباهی است .

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد : وقتی ایران که سرزمین آزادگان محسوب می شود در معرض مصیبت های گوناگون قرار می گیرد پهلوانانش با تمام توان به دفاع از موجودیت این کشور و ارزش های عمیق انسانی مردمانش بر می خیزند و جان بر سر این کار می نهند که نمونه های آن را نه فقط در شاهنامه بلکه به طور عینی در دفاع مقدس دیدیم .

وی تاکید کرد : شاهنامه اثری جهانی است ، کتاب دوستی ، محبت و مردانگی است که حتی دروغ را بر قهرمانان خود نمی بخشد .بی سبب نیست که این کتاب سترگ را برتر از حماسه های بزرگ عالم چون ایلیاد و اودیسه دانسته اند چرا که برای جهان امروز پیامی بزرگ و دروت به سوی انسانیت و جوانمردی دارد .

وی با تاکید بر آنکه کیست که نداند زبان فارسی مهمترین پیوند و اتحاد ایرانیان در تمام فراز و فرود های تاریخی شان بوده گفت : فردوسی با نگارش شاهنامه ، فرهنگ ایران زمین را بلند آوازه کرد و نشان داد که این فرهنگ زبام حرف های بسیاری برای گفتن دارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود : مهمترین خدمت فردوسی به ایران این است که هویت ایرانی را به ایرانیان بازشناساند خدمتی که پس از هزار و اندی سال همچنان جاری است .

وی تصریح کرد : از پژوهندگان ادب و تاریخ انتظار این است که در جنبه های اسطوره ای ، تاریخی و ادبی شاهنامه کند وکاو بیشتری کنند و کوشش شاهنامه پژوهان بزرگ معاصر را کامل تر نمایند تا این گوهر یکتا و میراث معنوی ایرانیان هرچه بشتر به ایرانیان و جهانیان شناسانده شود.

وی اذعان داشت : اما نکته تاسف بار اینکه نسل جوان ما آنچنان که باید ابعاد فکری و شخصیت حقیقی فردوسی آشنا نیست و این مسئله برای جامعه فرهنگ مدار ایران با ستارگان درخشانی همچون فردوسی پسندیده نیست .

وی تصریح کرد : از همه جوانان می خواهم که باری شناخت فردوسی، او را در لابه لای ادبیات  شاهنامه جست و جو کنند چرا که این یادگار گران سنگ، گنجینه خرد و دانایی است و سراسر آن درس انسانیت و اخلاق و فضیلت است .

وی ادامه داد : جوانان عزیز بدانند که شاهنامه را نباید تنها از منظر شعری و ادبی یا حتی تاریخی مطالعه کرد ، بلکه این کتاب سرشار از لطایف و حقایق دینی عرفانی فلسفی وانسانی است که با کشف رموز آن می توان غنی ترساختن فرهنگ ایرانی –اسلامی کمک نمود.

وی در پایان تاکید کرد : امیدواریم به زودی شاهد تاسیس رشته مستقل ” شاهنامه پژوهی” در مقاطع تحصیلات عالیه دانشگاه ها باشیم که به باور من اگر چنین اتفاقی رخ دهد قطعا در طول زمان آثار ارزشمندی به بار خواهد آورد .

طراحی سایت در مشهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *