صفحه اصلی / فرهنگی / سرابی:بزرگداشت فردوسی ابزاری برای دیپلماسی فرهنگی با کشورهای همسایه است
طراحی سایت در مشهد

سرابی:بزرگداشت فردوسی ابزاری برای دیپلماسی فرهنگی با کشورهای همسایه است

گروه فرهنگی:امروز 25 اردیبهشت ماه 1393 مراسم پایانی بزرگداشت فردوسی در سالن اصلی تئاتر شهر برگزار گردید. در این مراسم سید سعید سرابی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به سخنرانی پرداخت.

 سرابی در این مراسم اظهار داشت :  گرامی می داریم اندیشه های توانا و قلمهای استواری را که با هدف شناسایی و معرفی این شاعر گرانمایه، از هیچ کوششی فرو گذار نکردند و دین خویش را به فرهنگ و ادب پارسی با بذل جان و عمر گرانمایه ادا کردند. نکو باد یادشان که نام ایران و فرهنگ سترگ آن را پر آوازه ساختند.

 سرابی افزود : ازآن هنگام که حکیم و شاعر خراسانی، استاد ابوالقاسم فردوسی کاخ بلند نظم پارسی را پی افکند و با مرارتی سی و اندساله پایه های زبان و ادب فارسی را در این سرزمین پرگهر مستحکم ساخت و چه پیش از ان که خراسان بزرگ به همت حاکمان خردمند و مردمان نجیبش به شکوه ادب و شعور شعر آراسته گردید این بوم وبر همواره خاستگاه ادیبان و سخنوران گرانمایه ای بوده که نام وآوازه آنان جغرافیای زمان و مکان را در نوردیده و بر ستیغ فرهنگ و ادب و دانش جهان خوش درخشیده اند.

وی تصریح کرد : هرچند بخش قابل توجهی از تأثیرات مهمی که این خیل عظیم اندیشمندان و ادیبان بر فرهنگ ایرانی داشته اند، همچنان نا مکشوف باقی مانده لیکن در این میان، شاید زوایای وجودی هیچ یک از آنان بیش از حکیم خردمند توس  ناشناخته باقی نمانده است.

 وی ادامه داد : تتبع در شاهنامه، اقیانوسی از حکمتهای بی شمار در پیش روی انسان می نهد که البته دست یافتن به راز آنها بدون درک شخصیت فاضل و ارزشمند پدیدآورنده آن ممکن نیست.  وی تاکید کرد : مطالعات متعدد و بررسی های گوناگون ابعاد صوری و ظاهری شاهنامه اگر حتی خالی از لطف هم نباشد- لمحه ای از اندیشه های باورمند شاعرش را که سبب ماندگاری او در طول تاریخ گردیده است را باز نمی نماید.

وی اذعان داشت : جاودانگی حضور فردوسی در تاریخ- ورای اهمیت کمی و صوری اثرش- بیشتر به سبب ارائه طرح بزرگ و جامعی از مدینه آرمانی انسانی است. گرچه او در بیان اندیشه های تابناکش از داستان و اسطوره و جذابیتهای ملی و تاریخی بهره می جوید؛ لیکن دست یافتن به هدف بزرگی که حکیم توس در پیش روی نهاده بود بدون استفاده از لطائف حکمی و عبارت قرآنی میسور نبود و فردوسی نه نامی به این بلندی و نه کاخی بدان رفعت نمی توانست برپای دارد که بشکوه و باعظمت، سالیانی دراز شرق و غرب عالم را تحت تاثیر خود آورد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: بی تردید بدون این اشارت رحمانی شاهنامه نه نقل هر مجلسی می گردید و نه شمع هر انجمنی، این کتاب ورای هر مکتوبی حدیث مکرر “بایدها” و بیان واقعیت های تلخ و شیرین “هست” هاست. هم بوستان است و هم گلستان، حکایت نی مولاناست و ساقی پیمانه بخش وپیاله نوش حافظ، بی رنگی آینه بیدل را داراست و بالاتر از همه صبغه الهی قران را تا جایی که قرآن عجمش خوانده اند.

وی افزود : با این نگاه ژرف و شفاف است که فردوسی را ورای نسبت و شهرت، شاعری آزاده و شیعی می بینیم که فارغ از سودای صله محمودی! نه تنها زبان و ادب فارسی را به بارویی مستحکم آراست تا از گزند بدخواهان بدور مانَد  بلکه به حدیثی مکرر انسان و دردهای زمینی و آسمانی او را روایت کرد.

 سرابی ادامه داد : شاهنامه مشحون از سخنانی است که پیوسته نو می نماید و هیچگاه کهنه نمی شود، اصول و قواعد هستی را بازتاب می دهد و برای فرد و جامعه هر دو گره گشاست.

وی تصریح کرد : حکمت نامه ایست که نفوذش در دلها و دوامش به دوران و مصون ماندنش از بوران تعصبات و رعد و برق نفسانیات به سبب  دین و اخلاق و عرفان و هنر جاری درآن است. به گونه ای که روح حماسی شاهنامه برپایه خرد شکل می گیرد و توجه به اخلا قیات در زندگی  فردی و اجتماعی و حتی شیوه حکومت داری حاکمان، ظهور و بروز می یابد پس دور نیست که شاهنامه را نشان هویت و تمدن ایرانی بدانیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: با این وجود؛ مهر نبی و عشق علی، سخنور فرزانه توس را مغضوب کج اندیشان ساخت و همین حب و بغض که نتیجه ی ارادت وی به خاندان عصمت و طهارت است، او را جسورانه از کناره های وصف میادین رزم به معرکه بلا و ابتلا در میدان تقابل حق و باطل کشانید، آنگونه که بیش و پیش از هر قهرمان حضور شرافتمندانه او رادر میدان حماسه ورزم نظاره گریم.

  وی تاکید کرد :  حضور فردوسی را در جای جای اثر بی نظیرش شاهدیم. او در سودای قهرمان پروری و تزریق روحیه شجاعت و مردانگی و غرور ملی توأم با معرفت و دانش، در جان مردمان است، اگرچه نا گفته پیداست که وجود روح حماسه و دلاوری در کنه شخصیت ایرانیان، سابقه ای به ژرفای تاریخ دارد، اما نمی توان غفلت کرد که به واسطه ی شهامت اندیشه، عدالتخواهی و شهادت طلبی نهفته در کلام حکیم خراسانی است که نضج گرفته تا امروز بیش از هزار جان شیفته به حب وطن، هستی خود را برسر ارادت به ارزشهای ناب ایران اسلامی فدا کرده اند.

سرابی افزود : بی تردید یکی از نتایج گهربار آن ارادت علوی و این حماسه ایرانی، سریان فرهنگ شهادت طلبی در میان مردم قهرمان ایران است.

 وی ادامه داد : لذا گزاف نیست که از شاهنامه و سراینده خردمندش به عنوان فرصتی بی بدیل و بی همتا برای برقراری رابطه فرهنگی با جهان بهره جست ، برگزاری “روز ملی حکیم ابوالقاسم فردوسی” این فرصت مبارک را ایجادکرده تا موضوع برقراری دیپلماسی فرهنگی با کشورهای همسایه خصوصاً کشورهای مرتبط با حوزه تمدنی زبان و ادبیات فارسی به عنوان مهمترین مطالبه فرهنگی معاصر مطرح گرددموضوعی که باید در اجرای عالمانه آن بیش از پیش تلاش کرد و به روند اجرایی آن سرعت بخشید. وی در ادامه سخنان خود اذعان داشت : به نظر می رسدپرداختن به این اولویت مهم که در کلام و پیام مقام معظم رهبری وجهه خود را بازیافته است اینگونه مصداق می پذیرد تا” از «فردوسى» تجلیل شود، شاهنامه تحلیل شود و حکمت فردوسى استخراج گردد تا همه بدانند که این حکمت، اسلامى است یا غیراسلامى…. فردوسى را بزرگ کنید. فردوسى باید هم بزرگ شود. فردوسى در قلّه است”

 سرابی تاکید کرد : فردوسی، به عنوان یکی از برجسته ترین شخصیتهای ادبی و شاعران حماسی تمامی ادوار تاریخ مصداق بازری از روح حقیقت جوی و صلح طلب ایرانی است، که به هنر خویش عالم را مفتخر ساخته و وجهه ای نیکو از فرهنگ و تمدن ایرانی را به عالم معرفی کرده است. بزرگداشت او، بزرگداشت تلاقی همه ایرانیت با تمدن مانای اسلامیست. او ماندگار تاریخ حماسه هاست.

طراحی سایت در مشهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *