پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۳۰ دی, ۱۳۹۲

کیوان صباغ کارگردان مشهدی حاضر در جشنواره فجر: شهرداری هزینه های زائد می کند، اما هیچ رویکردی به تئاتر ندارد

تنها جایی که بودجه مالی داشته و حمایت نمی کند سازمان فرهنگی وتفریحی شهرداری است که کمک مالی نمی کند

خواندن بیشتر »