به وب سایت خبری مشهد تریبون خوش آمدید
امروز : سه شنبه 23 مرداد 1397
اینجا تریبون شهر مشهد است/ برای تبلیغات و اسپانسرینگ همین حالا تماس بگیرید.

آیا سکوت شورای نگهبان در مهلت 10 روزه به منزله تایید اصلاحیه قانون منبع به کارگیری بازنشستگان است؟

کد خبر: 27200 - 18 مرداد, 1397

مشهد تریبون: روز دوم مرداد ماه مجلس شورای اسلامی اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان را تصویب کرد و همگان منتظر نظر شورای نگهبان در خصوص این لایحه هستند.

طبق قانون كليه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بايد به‏ شوراي‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شوراي‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداكثر ظرف‏ ده‏ روز از تاريخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازين‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ مورد بررسي‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغاير ببيند براي‏ تجديدنظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غير اين‏ صورت،‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.

همان­طور كه اشاره شد، مصوبات مجلس بايد به شوراي نگهبان ارسال شود. شوراي نگهبان در اظهارنظر، از محدوديت زماني برخوردار است. اصل 94 مقرر داشته است كه شوراي نگهبان بايد حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول، آن را بررسي نمايد و اگر مغايرتي با قانون اساسي يا احكام شرعي در آن مشاهده كرد، جهت تجديد نظر به مجلس گزارش كند.

لازم نيست كه شوراي نگهبان، انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسي را اعلام نمايد، بلكه مكلف است كه اگر مغايرتي مشاهده كرد، آن را اعلام نمايد. شايان ذكر است كه قانون اساسي، سكوت و عدم اظهار نظر شوراي نگهبان در طول ده روز را به منزله تأييد آن تلقي كرده است و اين امر براي پيشگيري از تعلّل و مسامحه احتمالي شوراي نگهبان در اظهار نظر است كه به تعطيلي در امر قانون‏گذاري منتهي مي‏شود.

ممكن است‏ به دليل تراكم كار يا حجم بالاي مصوبات مجلس، شوراي نگهبان قادر نباشد ظرف ده روز مصوبه را بررسي كند و مهلت ‏بيشتري لازم داشته باشد؛ در اين صورت، مي‏تواند حداكثر ده روز ديگر مهلت ‏بخواهد كه اصطلاحاً به آن «استمهال‏» گفته مي‏شود. اصل 95 قانون اساسي در اين خصوص مي‌گويد:«در مواردي‏ كه‏ شوراي‏ نگبهان‏ مدت‏ ده‏ روز را براي‏ رسيدگي‏ و اظهارنظر نهايي‏ كافي‏ نداند، مي‏­تواند از مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ حداكثر براي‏ ده‏ روز ديگر با ذكر دليل،‏ خواستار تمديد وقت‏ شود.»

بدين ترتيب، هرگاه شوراي نگهبان پس از ده روز يا در صورت استمهال پس از بيست روز راجع به مصوبه­اي اظهار نظر نكرده باشد، اين مصوبه قابل اجرا تلقّي خواهد شد.

اما تا به امروز که 18 مرداد ماه است، خبری از درخواست این شورا برای استمهال منتشر نشده و حتی اگر مصوبه 2 مرداد ماه با تاخیر 2 یا 3 روز هم به شورای نگهبان ارسال شده باشد باز هم در مهلت 10 روزه با آن مخالفتی نشده است در نتیجه می توان عدم اظهار نظر را به منزله تایید قانون تلقی کرد.

به هر حال دیشب خبری در خبرگزاری ها مبنی بر تایید این قانون مطرح شد که کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد شورای نگهبان در این خصوص اظهار نظری نکرده است. از طرفی شنیده های خبرنگار ما حاکی از بررسی این مصوبه در جلسه 17 مرداد ماه در شورای نگهبان داشته است. به هر حال سکوت شورای نگهبان فقط در حالت استمهال قابل پذیرش است در غیر این صورت این سکوت موجب تایید این مصوبه مجلس است.

 

مطالب بيشتر

بدون نظر