آرشیو روزانه: ۳ تیر, ۱۳۹۷

آل شیخ: نمایشگاه ها اولین نقطه ای هستند که در فضای تحریم ها آسیب می بینند

بعد از برجام نمایشگاه ها در کشور دچار مشکل شدند، نمایشگاه ها به عنوان ویترین اقتصاد کشور متاثر از فضای تحریم ها اولین نقطه ای هستند که آسیب می بینند و حضور شرکت ها و نمایندگی ها کاهش می یابد.

خواندن بیشتر »