آرشیو روزانه: ۸ بهمن, ۱۳۹۶

سینما اطلس میزبان جشنواره پانزدهم مشهد/ سینمایی با ۱۲۰۰ نفر گنجایش و ۱۱ سالن مدرن

این سینما امسال قرار است در کنار سینما آفریقا و هویزه یکی از 3 میزبان جشنواره فلیم مشهد در دوره پانزدهم باشد.

خواندن بیشتر »