پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۲۵ شهریور, ۱۳۹۶

شهردار اصلاح طلب آمد:شهرداری مشهد نیازمند اصلاحات اساسی

ما شهردار اصلاح طلب را برای اصلاحات در شهرداری مشهد می خواهیم و امید داریم که هرچه فرآیند مدیریتی شهر به دور از فضاهای سیاسی مدیریت شود این مهم به تحقق خود نزدیک تر می شود.

خواندن بیشتر »