آرشیو روزانه: ۲۰ شهریور, ۱۳۹۶

همراه با داستان انتصابات شهرداری مشهد/ رئیس شورای شهر مشهد: انتصابات سرپرست شهرداری با هماهنگی شهردار منتخب بوده است

خصوص این 2 انتصاب گمانه زنی های زیادی صورت گرفت و برخی به دنبال القا این موضوع بودند که این انتصابات بدون هماهنگی با شورای پنجم و شهردار منتخب صورت گرفته و برخی این انتصابات را هماهنگ شده می دانستند.

خواندن بیشتر »