آرشیو روزانه: ۳۰ مرداد, ۱۳۹۶

نگاهی به برنامه شهردار جدید مشهد/ شهروند محوری نه شهر محوری!

وی همچنین در این برنامه اعلام کرده است که مدیران ابتدا باید به نرم افزار اهمیت دهند تا به سخت افزار و مقولاتی چون اجتماع و فرهنگ در اولویت باشد.

خواندن بیشتر »