پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۲ تیر, ۱۳۹۶

استاندار:اینکه شهردار مشهد ضعف های خود را پشت مسائل سیاسی مخفی کند، نوعی فرار از مسئولیت است

این که شهردار ضعف ها و مشکلات خود را در پشت مسائل سیاسی و جناحی مخفی کند نوعی فرار از مسئولیت و ازسویی جفا به مسئولان استان است.

خواندن بیشتر »