به وب سایت خبری مشهد تریبون خوش آمدید
امروز : یکشنبه 1 مرداد 1396
اینجا تریبون شهر مشهد است/ برای تبلیغات و اسپانسرینگ همین حالا تماس بگیرید.

درسی که شورای پنجم مشهد می تواند از سرنوشت شورای چهارم بگیرد

کد خبر: 26787 - 5 خرداد, 1396

مدیریت شهری در عصر پست مدرن همانند همه پدیده های دیگر این دوران ، نیازمند تخصص گرایی و شایسته سالاری است و توقع شهروندان مشهدی از اعضای محترم شورای پنجم ، فارغ از هر زنده باد و مرده باد ، تحقق این مهم است.
هر شخصی که اندک دستی از دور یا نزدیک بر آتش مدیریت شهری داشته باشد، به شایستگی می داند که شهر، زاده مناسبات بسیار پیچیده ای است و مدیریت آن نیز به طریق اولا، پیچیده تر.
تخصص گرایی ویژگی عصر مدرن است و توقع شهروندان از اعضای روشنفکر پنجمین شورای اسلامی شهر ، اهتمام ویژه به این موضوع است .
نقد همیشگی دلسوزان شهر به عملکرد شورای چهارم، سیاسی کاری و اعمال تصمیمات جناحی در مکانیزم کلی اداره شهر و انتخاب مدیران بود . البته طرح این موضوع به معنای نفی توانمندی های همه مدیران در این دوران نیست اما شوربختانه باید پذیرفت که از همه ظرفیت های بومی شهر در حوزه نیروی انسانی متخصص و متعهد بهره برداری بهینه صورت نگرفت.
اکنون نیز بیم آن می رود که مبادا از آن سوی بام پرت شویم و دوباره مدیریت شهری به ناگاه با یک شوک مدیریتی وسیع روبرو شود.
امیدواریم ، منتخبان لیست امید، به گونه ای مدیریت شهر را به پیش ببرند که نقد های گذشته که به حق از طرف خود ایشان در دوره قبل مطرح بود در دوره جدید جای طرح نیابد و از همه ظرفیت های بالقوه و بالفعل نیروی های بومی متخصص و متعهد ، فارغ از دسته بندی های حزبی و سیاسی استفاده شود .
شیخ اجل سعدی شاعر شیرین سخن در گلستان در باب سیرت حاکمان با بهره گیری از روش اعتدال می گوید:
” اندازه نگه دار که اندازه نکوست ”
“هم لایق دشمن است و هم لایق دوست”
و البته از جریانی که با شعار اعتدال و میانه روی مردم مشهد را شیفته خود کرده است غیر از این نیز انتظاری نمی رود .
مدیریت شهری موضوعی پیچیده، مهم و دارای ابعاد گوناگونی است و استفاده از تجربیات مدیریتی در همه سطوح یک امر بدیهی و اجتناب ناپذیر است .
مردم مشهد به امید، اعتدال و میانه روی، خردگرایی و انصاف ، به منتخبان خود رای داده اند و برای این آرمان ها مصداق هایی در پس ذهن دارند و عملکرد شورای اسلامی پنجم شهر، را به جد رصد خواهند کرد .
و حافظ شیرازی به چه زیبا راهبرد “همراهی و همگرایی” را رمز پیروزی و بهروزی توصیف میکند :
“حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت”
“آری به اتفاق جهان میتوان گرفت”

دلنوشته یک شهروند مشهدی

مطالب بيشتر

بدون نظر