به وب سایت خبری مشهد تریبون خوش آمدید
امروز : یکشنبه 1 مرداد 1396
اینجا تریبون شهر مشهد است/ برای تبلیغات و اسپانسرینگ همین حالا تماس بگیرید.

اسامی 857 نامزد تایید صلاحیت شده انتخابات شورای پنجم مشهد را اینجا ببینید

کد خبر: 26703 - 21 اردیبهشت, 1396
  • اسامی 857 نامزد تایید صلاحت شده انتخابات شورای پنجم مشهد توسط فرمانداری مشهد منتشر گردید. متن بیانیه فرمانداری به شرح ذیل است:

بسمه تعالي
1396/02/20 :تاريخ
در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه
شهر مشهد مي رساند كه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 29/02/1396
برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر مشهد به شرح زير مي باشد:
1 – آقاي محمدحسن آئينه چيان فرزند غلام رضا كد نامزد 1214
2 – آقاي امين ابراهيم زاده فرزند على اکبر كد نامزد 1215
3 – آقاي حسين ابراهيمي فرزند محمد علي كد نامزد 1216
4 – خانم زهرا ابراهيمي فرزند رمضانعلي كد نامزد 1217
5 – خانم فاطمه ابراهيمي فرزند غلامرضا كد نامزد 1218
6 – خانم معصومه ابراهيمي فرزند حسين كد نامزد 1219
7 – آقاي محسن ابراهيمي تبريزي فرزند ابراهيم كد نامزد 1221
8 – آقاي عماد ابراهيمي ثاني فرزند حسن كد نامزد 1224
9 – آقاي حجت ابريشمي فرزند احمد كد نامزد

10 – آقاي علي آب سالان فرزند ابراهيم كد نامزد 1228
11 – آقاي علي ابويساني فرزند ذبيح الله كد نامزد 1229
12 – آقاي سيدحسين اتحادي فرزند سيدعباس كد نامزد 1241
13 – آقاي امير آتشي فرزند حسين كد نامزد 1242
14 – آقاي سيدمجتبي احتشام فر مشهور به احتشام فرزند سيد محمد كد نامزد 1245
15 – آقاي سيدرضا احمدزاده مشهور به سيد انقلابى فرزند سيد على كد نامزد 1246
16 – آقاي جعفر احمدي فرزند محمد على كد نامزد 1247
17 – آقاي سيدمحمد احمدي فرزند سيدباقر كد نامزد 1248
18 – خانم مرضيه احمدي قوچان عتيق فرزند محمود كد نامزد 1249
19 – خانم مليحه احيائي فرزند محمد كد نامزد 1251
20 – آقاي مهدي اخروي فرزند حسن كد نامزد 1252
21 – آقاي سيدمجتبي اخلاقي مشهور به اخلاقي فرزند سيدحسين كد نامزد 1254
22 – آقاي حسنعلي اخلاقي اميري فرزند احمد كد نامزد 1256
23 – آقاي مجتبي اخلاقي نيا فرزند محمدمهدي كد نامزد 1257
24 – آقاي مهدي آدمي فرزند خليل كد نامزد 1259
25 – آقاي محمدعلي آرئين فرزند نوروز محمد كد نامزد 1261
26 – آقاي حسن آرايش فرزند على اکبر كد نامزد 1262
27 – آقاي محمدكاميار ارباب فرزند علي كد نامزد 1264
28 – آقاي محمد ارژنگي فرزند جواد كد نامزد 1265
29 – آقاي وحيد ارژنگي فرزند محمد كد نامزد 1267
30 – آقاي مهدي ارشاد فرزند محمدرضا كد نامزد 1268

31 – آقاي علم الهدي آرشي فرزند نبى اله كد نامزد 1269
32 – خانم اعظم اروجي فرزند سهراب كد نامزد 1272
33 – آقاي حامد آرون فرزند منصور كد نامزد 1274
34 – آقاي مجتبي آرين منش مشهور به روزگاری فرزند على اکبر كد نامزد 1276
35 – آقاي محمدرضا آرين نژاد فرزند منوچهر كد نامزد 1278
36 – آقاي اسحق آزادمنش فرزند علي كد نامزد 1281
37 – آقاي امير اژدر فرزند محمد کاظم كد نامزد 1282
38 – آقاي سيدمحمدعلي اسحاقي فرزند سيديحيي كد نامزد 1285
39 – خانم فاطمه اسحاقي فرزند رمضانعلى كد نامزد 1286
40 – آقاي علي اسداللهي يزدي فرزند عبدالحسين كد نامزد 1287
41 – خانم لادن اسدي فرزند يدالله كد نامزد 1289
42 – آقاي مصطفي اسدي فرزند حسين كد نامزد 1291
43 – آقاي محمدحسن اسعدزاده فرزند حاجى حقداد كد نامزد 1292
44 – آقاي جواد اسكندري پور فرزند محمدصادق كد نامزد 1294
45 – آقاي روح اله اسماعيلي نيا فرزند حسن كد نامزد 1295
46 – آقاي سعيدرضا آسماني فرزند محمد على كد نامزد 1296
47 – آقاي مجيد آسماني فرزند محمدرضا كد نامزد 1297
48 – آقاي جابر اسمعيلي فرزند عزيز كد نامزد 1412
49 – خانم زهرا اشرف فرزند على كد نامزد 1415
50 – آقاي محمدجواد اشرفي فرزند محمد كد نامزد 1416
51 – خانم طاهره اصغرزاده شبستري فرزند غلامعلي كد نامزد 1417

52 – آقاي محمد اصفي يزدي فرزند علي اصغر كد نامزد 1419
53 – آقاي عيسي اصلي فرزند محمدعلي كد نامزد 1421
54 – آقاي احسان اصولي صفار فرزند علي كد نامزد 1424
55 – آقاي عليرضا اعظم مفيدي مشهور به مفيدی فرزند محمدمهدی كد نامزد 1425
56 – آقاي مهدي اعظم نبوي فرزند محمد على كد نامزد 1426
57 – آقاي سيدمرتضي افتخاري فرزند سيدعباس كد نامزد 1427
58 – خانم فائزه افتخاري فرزند صادق كد نامزد 1428
59 – آقاي ابوالفضل افسر فرزند احمد كد نامزد 1429
60 – آقاي مرتضي افسري فرزند غلامحسين كد نامزد 1441
61 – آقاي مسعود افشار فرزند غلامحسين كد نامزد 1442
62 – آقاي مهران افشاري فرزند محمدخليل كد نامزد 1445
63 – خانم مينو افشاني فرزند حسين كد نامزد 1446
64 – آقاي احمد آقائي فرزند على جان كد نامزد 1447
65 – آقاي جواد آقائي فرزند محمود كد نامزد 1448
66 – آقاي حامد آقائي جاغرق فرزند عباس كد نامزد 1449
67 – آقاي سيدمصطفي آقائي فيروزآبادي فرزند سيدعباس كد نامزد 1451
68 – آقاي مسعود آقابيگي مشهور به آقای بيگى فرزند حشمت الله كد نامزد 1452
69 – آقاي مهدي اقدس طينت مشهور به اقدسى فرزند حسين كد نامزد 1454
70 – آقاي افشين اكبري حداد فرزند مسعود كد نامزد 1457
71 – آقاي حسن اكبري مقدم ثاني مشهور به ياسين فرزند محمد كد نامزد 1458
72 – آقاي عليرضا الفت فرزند محمدابراهيم كد نامزد 1459

73 – آقاي سيدمحمد آل هاشمي فرزند سيدمسعود كد نامزد 1461
74 – خانم زبيده اله پناهي مشهور به نسرين اله پناهى فرزند غلامرضا كد نامزد 1462
75 – خانم معصومه اله دادي مقدم مشهور به مقدم فرزند محمدحسين كد نامزد 1464
76 – آقاي سلمان اماني قلعه حسن فرزند عزيزاله كد نامزد 1468
77 – آقاي علي امخواني صمدي فرزند هادي كد نامزد 1469
78 – آقاي ابراهيم آموزگار مشهور به مهندس آموزگار فرزند محمد كد نامزد 1471
79 – آقاي پيمان اميدوار فرزند مهدي كد نامزد 1472
80 – آقاي ابراهيم اميرخاني فرزند رجبعلى كد نامزد 1474
81 – آقاي محمدرضا اميرسهرابي مشهور به شهنام فرزند حسين كد نامزد 1475
82 – آقاي مصطفي اميركاظمي فرزند رمضانعلى كد نامزد 1476
83 – آقاي احسان اميري فرزند رضا كد نامزد 1478
84 – آقاي حميدرضا اميري فرزند حسينعلي كد نامزد 1479
85 – آقاي سيدمحمدرضا آميقي بياري فرزند سيدابوالفضل كد نامزد 1481
86 – آقاي محمدرضا اميني مشهدي فرزند حسن كد نامزد 1482
87 – آقاي ابوالفضل انتظاري فرزند غلامحسن كد نامزد 1484
88 – آقاي محسن انتظاري هروي فرزند محمدتقى كد نامزد 1485
89 – آقاي هادي انصاري فرد فرزند محمد كد نامزد 1486
90 – آقاي محمدرضا انصاري نژاد فرزند محمد كد نامزد 1487
91 – آقاي اسماعيل انفرادي فرزند عليرضا كد نامزد 1489
92 – آقاي عليرضا انورخواه حكم آبادي فرزند محمدرضا كد نامزد 1491
93 – آقاي محمد آهن چيان فرزند احمد كد نامزد 1492

94 – آقاي محسن ايران منش فرزند مصيب كد نامزد 1494
95 – آقاي عباسعلي ايراني فرزند على كد نامزد 1495
96 – آقاي مجتبي ايراني فرزند محمدعلي كد نامزد 1496
97 – آقاي كامبيز آيرم فرزند غلامرضا كد نامزد 1498
98 – خانم فاطمه ايزانلوي مطلق فرزند حجى بابا كد نامزد 1512
99 – آقاي عباس ايزدپناه فرزند محمد باقر كد نامزد 1514
100 – آقاي وهاب ايزدي فرزند جعفر كد نامزد 1516
101 – آقاي علي بابائي فيروزآباد فرزند محمدحسين كد نامزد 1518
102 – آقاي سيداميد بابكي فرزند سيدكاظم كد نامزد 1519
103 – آقاي عباسعلي بادياني فرزند ابراهيم كد نامزد 1521
104 – آقاي علي بازقندي فرزند مراد على كد نامزد 1524
105 – آقاي مهدي بازقندي فرزند حسن كد نامزد 1525
106 – آقاي احمد باغي فرزند رجبعلى كد نامزد 1526
107 – آقاي مهدي بافكر فرزند علي محمد كد نامزد 1527
108 – آقاي حميدرضا باقرزاده چهارجوئي فرزند غلامرضا كد نامزد 1528
109 – خانم مهري باقريان فرزند قربانگلدي كد نامزد 1529
110 – آقاي قاسم بايگي فرزند محمدابراهيم كد نامزد 1541
111 – آقاي محسن بحريني فرزند كاظم كد نامزد 1542
112 – آقاي علي بختياري فرزند غلامحسين كد نامزد 1545
113 – آقاي رحيم بخشي فرزند محمد كد نامزد 1546
114 – آقاي غلامرضا بخشي زاده چنار فرزند ابراهيم كد نامزد 1547

115 – آقاي رجبعلي بدري مشهور به مدرسى فرزند فضل الله كد نامزد 1548
116 – آقاي جواد بذرافشان فرزند حسن كد نامزد 1549
117 – آقاي محسن براتي فرزند غلامحسن كد نامزد 1551
118 – آقاي مهدي براتيان قرقي فرزند اسمعيل كد نامزد 1554
119 – آقاي محمد براتي نژاد فرزند حسين كد نامزد 1556
120 – آقاي سيدعلي برادران حسيني فرزند سيدمصطفي كد نامزد 1557
121 – خانم عاطفه برادران خلقي فرزند حسين كد نامزد 1558
122 – آقاي مهدي برادران هروي مشهور به برادران فرزند محمدرضا كد نامزد 1559
123 – آقاي هاشم بروجرديان فرزند مهدی كد نامزد 1564
124 – آقاي مهدي برونوسي فرزند عبدالحسين كد نامزد 1565
125 – آقاي محمد بزازان فرزند على كد نامزد 1567
126 – آقاي پرويز بزركار فرزند محمدرضا كد نامزد 1568
127 – آقاي عباس بشارت فرزند محمدرضا كد نامزد 1569
128 – آقاي محمود بشرونتن فرزند محمدعلى كد نامزد 1571
129 – آقاي مهدي بشير فرزند نجف على كد نامزد 1572
130 – آقاي غلامرضا بصيري پور فرزند محمد كد نامزد 1574
131 – خانم سيده لعيا بكائيان فرزند سيدابوالفضل كد نامزد 1575
132 – آقاي رضا بلوچ فرزند علي كد نامزد 1576
133 – آقاي جواد بناءرضوي مشهور به رضوی فرزند مسعود كد نامزد 1578
134 – آقاي محمود بنانژادمشهدي فرزند حسن كد نامزد 1579
135 – آقاي محمد بنك داران فرزند محمدرضا كد نامزد 1581

136 – آقاي حميد بني اسد فرزند محمدهادي كد نامزد 1582
137 – آقاي ابوالفضل بني هاشم مشهور به فريد بنى هاشمى فرزند مرتضى كد نامزد 1584
138 – آقاي مجتبي بهاروند فرزند حسنعلي كد نامزد 1585
139 – خانم سميه بهروز فرزند كريم كد نامزد 1586
140 – آقاي علي بهزاديان مهر فرزند حسين كد نامزد 1587
141 – آقاي محسن بهزادي فر مشهور به محسن فرزند محمد جعفر كد نامزد 1589
142 – خانم زهره بهشتي نيك مشهور به بهشتى نيک فرزند حسن كد نامزد 1591
143 – آقاي محمد بهشتي نيك مشهور به بهشتى فرزند حسن كد نامزد 1592
144 – آقاي فرهنگ بهلول خيبري فرزند عبدالرحيم كد نامزد 1594
145 – خانم طاهره بورند فرزند على كد نامزد 1595
146 – آقاي علي بيات فرزند عباسعلي كد نامزد 1596
147 – خانم تكتم بيدل حسنقه فرزند اصغر كد نامزد 1598
148 – خانم زهرا بيك خراساني مشهور به خراساني -بيك فرزند رجب كد نامزد 1615
149 – آقاي علي بيك خراساني نيا فرزند علي اكبر كد نامزد 1617
150 – آقاي پويا پارسا فرزند على اکبر كد نامزد 1618
151 – آقاي حجت پارسا مشهور به مهندس پارسا فرزند محمد على كد نامزد 1619
152 – خانم مهري پارسا فرزند مهدی كد نامزد 1621
153 – آقاي مرتضي پارسي مود فرزند موسي كد نامزد 1624
154 – آقاي عبدالرسول پاسدار فرزند اسماعيل كد نامزد 1625
155 – آقاي علي پاكدل خور فرزند غلامعلي كد نامزد 1626
156 – آقاي يحيي پاك عقيده راوري فرزند ماشالله كد نامزد 1627

157 – خانم نيره پاك مهر فرزند حسين كد نامزد 1628
158 – آقاي محمدحسين پرنده فرزند علي كد نامزد 1641
159 – خانم الهه پرهيزكار فرزند محمدرضا كد نامزد 1642
160 – آقاي احمد پرهيزكارصفدرآبادي فرزند عبدالحسين كد نامزد 1645
161 – آقاي سيدمهدي پرهيزگار فرزند سيدجعفر كد نامزد 1646
162 – خانم زهرا پروري فرزند محمدحسين كد نامزد 1647
163 – آقاي محمدمهدي پزنده فرزند حسين كد نامزد 1648
164 – خانم شراره پزنده نيك فرزند باقر كد نامزد 1649
165 – آقاي حسن پژمان فرزند رجب على كد نامزد 1651
166 – آقاي علي پناهي فرزند ابوالقاسم كد نامزد 1654
167 – آقاي مهدي پهلوان زاده فرزند مصطفي كد نامزد 1656
168 – خانم هديه پورابراهيم فرزند حسن كد نامزد 1657
169 – آقاي محسن پورحسين جاغرق فرزند کاظم كد نامزد 1658
170 – آقاي علي پورقربان فرزند غلام عباس كد نامزد 1659
171 – آقاي غلامحسين پورمحمدي فرزند عبدالله كد نامزد 1661
172 – آقاي سعيد پيله وران فرزند غلامرضا كد نامزد 1665
173 – آقاي سعيد پيونديان شعرباف فرزند احمد كد نامزد 1667
174 – آقاي سعيد تاجر فرزند حسين كد نامزد 1668
175 – آقاي حامد تاجي فرزند هاشم كد نامزد 1669
176 – آقاي حسين تازوحسن بلبلي مشهور به تازه حسن فرزند دل آسا كد نامزد 1672
177 – آقاي جعفر تبريزطلب فرزند محمدابراهيم كد نامزد 1674

178 – آقاي مجيد تراب فرزند علي اصغر كد نامزد 1675
179 – خانم صديقه ترابي فرزند رمضانعلى كد نامزد 1676
180 – آقاي محمدمحسن ترابي فرزند يعقوبعلي كد نامزد 1678
181 – آقاي محسن تركي فرزند رمضانعلى كد نامزد 1679
182 – خانم مريم تشكري حسين زاده فرزند بمانعلي كد نامزد 1681
183 – آقاي مرتضي تشكري قوژدي مشهور به تشکری فرزند حسين كد نامزد 1682
184 – آقاي محمد تقديسي اسفجير فرزند عليرضا كد نامزد 1684
185 – آقاي محمدتقي تقوي فرزند حسن كد نامزد 1685
186 – آقاي جواد تقي زاده فرزند خداداد كد نامزد 1686
187 – آقاي حسن تقي زاده فرزند جواد كد نامزد 1687
188 – آقاي حميد توافقي فاروجي فرزند اسماعيل كد نامزد 1691
189 – آقاي هادي توبك فرزند هاشم كد نامزد 1692
190 – آقاي عليرضا توحيدي فرزند دوران كد نامزد 1694
191 – آقاي علي توزنده جاني فرزند محمود كد نامزد 1695
192 – آقاي محمدرضا توسلي فرزند حسين كد نامزد 1696
193 – آقاي امين توسلي عبدل آباد فرزند محمدجواد كد نامزد 1697
194 – آقاي مصطفي ثابتي بايگي فرزند محمدحسين كد نامزد 1712
195 – آقاي اميرحسين ثاقب تقي پور مشهور به امير تقى پور فرزند علي اصغر كد نامزد 1714
196 – آقاي محمدعلي ثاقب عادل فرزند جواد كد نامزد 1715
197 – آقاي سيدرضا ثرياي فرزند سيدعلي اصغر كد نامزد 1716
198 – آقاي سيدعليرضا ثناگستر مشهور به افصح حسينى خراسانى فرزند سيد محمود كد نامزد 1718

199 – آقاي محمدباقر جانقلي فرزند نوروز كد نامزد 1724
200 – آقاي محمدعلي جاويد فرزند رمضانعلي كد نامزد 1725
201 – آقاي نصرالله جاويد فرزند قربانعلي كد نامزد 1727
202 – آقاي سيديحيي جاويدشفيعي فرزند سيدحبيب كد نامزد 1728
203 – آقاي رضا جاويدي صباغيان فرزند محمد كد نامزد 1729
204 – آقاي سيدمصطفي جعفرزاده فرزند سيدحسن كد نامزد 1741
205 – آقاي رضا جعفري فرزند محمدحسن كد نامزد 1742
206 – خانم وجيهه جعفري پورابرده مشهور به جعفری پور فرزند محمد جعفر كد نامزد 1746
207 – خانم نسرين جعفري يزدان آباد فرزند احمد كد نامزد 1747
208 – آقاي مهدي جلائيان نوري فرزند محمد كد نامزد 1748
209 – آقاي عليرضا جلال نژاد فرزند مختار كد نامزد 1749
210 – آقاي محمدرضا جلالي موحد فرزند غلامحسن كد نامزد 1751
211 – آقاي اسفنديار جلايري مشهور به رضا جلاير فرزند محمدحسن كد نامزد 1752
212 – آقاي غلامرضا جمالي معصومي فرزند حسن كد نامزد 1756
213 – آقاي اميرحسين جنتي فرزند محمدكاظم كد نامزد 1757
214 – آقاي محمدحسين جهان بخش مشهور به مهندس جهانبخش فرزند عليجان كد نامزد 1758
215 – آقاي سيدسجاد جهانگيريان فرزند سيدمحمد كد نامزد 1759
216 – خانم منيره جهاني فرزند محمد على كد نامزد 1761
217 – آقاي سيدعبدالكريم جوادي فرزند سيد ميرزا رحيم كد نامزد 1762
218 – آقاي محمد جواني سرتختي مشهور به مهندس جوان فرزند حسن كد نامزد 1765
219 – آقاي رضا چراغي شاهي مشهور به چراغشاهى فرزند پرويز كد نامزد 1767

220 – آقاي حسين چزگي فرزند محمداسمعيل كد نامزد 1768
221 – خانم زينب چكنه فرزند علي كد نامزد 1769
222 – آقاي احمد حاتمي فرزند هادي كد نامزد 1771
223 – آقاي محمد حاجيان شهري فرزند حسين كد نامزد 1772
224 – آقاي مصطفي حاجي بابائي فلاح مشهور به مهندس حاجى بابائى فرزند محمود كد نامزد 1774
225 – آقاي موسي الرضا حاجي بگلو مشهور به وحيد خراسانى فرزند محمدرضا كد نامزد 1775
226 – آقاي حسن حاجي بيگلو فرزند محمدحسين كد نامزد 1776
227 – آقاي سجاد حاجي زاده فرزند قربانعلي كد نامزد 1778
228 – آقاي محمدرضا حاجي زاده اسفدن مشهور به 0 فرزند غلامحسين كد نامزد 1779
229 – آقاي مسعود حاجي سميعي فرزند مهدي كد نامزد 1781
230 – آقاي محمدجواد حافظي فرزند محمد كد نامزد 1782
231 – آقاي محمد حبيبي خيرآبادي فرزند ذبيح اله كد نامزد 1786
232 – آقاي سيدعلي حدادبايگي فرزند سيدقاسم كد نامزد 1787
233 – خانم منيره حدادحسن آبادي فرزند محمدحسن كد نامزد 1789
234 – آقاي اسماعيل حداديان فرزند محمد كد نامزد 1791
235 – آقاي صادق حداديان تربتي مشهور به حداديان فرزند محمدرضا كد نامزد 1792
236 – آقاي وحيد حسامي فرزند محمود كد نامزد 1794
237 – خانم ليلا حسن بيگي دشتبياض فرزند محمد كد نامزد 1795
238 – آقاي محمدرضا حسن پور فرزند غلامرضا كد نامزد 1797
239 – آقاي اميد حسن زاده اصفهاني فرزند علي اكبر كد نامزد 1798
240 – آقاي محمد حسن زاده توكل فرزند محمود كد نامزد 1812ب

241 – آقاي احسان حسني فرزند حسن كد نامزد 1814
242 – آقاي رضا حسين زاده مشهور به مهندس فرزند محمد علي كد نامزد 1817
243 – آقاي محمدسعيد حسين زاده بحريني مشهور به حسين زاده فرزند محمد جعفر كد نامزد 1819
244 – آقاي جواد حسيني فرزند غلامرضا كد نامزد 1824
245 – آقاي سيدامير حسيني فرزند سيديحيي كد نامزد 1825
246 – آقاي سيدمحمد حسيني فرزند سيداكبر كد نامزد 1827
247 – خانم سيمين سادات حسيني فرزند سيدعلي كد نامزد 1828
248 – آقاي علي حسيني فرزند عباس كد نامزد 1829
249 – آقاي ناصر حسيني فرزند نادر كد نامزد 1841
250 – آقاي سيدمحمد حسيني پور فرزند سيدصادق كد نامزد 1842
251 – آقاي سيدمحسن حسيني پويا مشهور به حسيني پويا فرزند سيد احمد كد نامزد 1846
252 – آقاي سيدمحمد حسيني جهان آبادي مشهور به حسينى سبزواری فرزند سيدرضا كد نامزد 1847
253 – خانم سيده فريبا حسيني شريف فرزند سيدمحمود كد نامزد 1848
254 – خانم معصومه حسيني مهر فرزند محمد حسين كد نامزد 1849
255 – آقاي علي حسيني نژادمنتظري فرزند حسين كد نامزد 1851
256 – آقاي حميدرضا حشمتي فرزند محمود كد نامزد 1852
257 – آقاي غلامحسين حشمتي فرزند على اکبر كد نامزد 1854
258 – خانم ژيلا حصاري فرزند علي محمد كد نامزد 1856
259 – آقاي محمدرضا حصاري فرزند مهدی كد نامزد 1857
260 – آقاي سيدحسن حقانيان فرزند سيداحمد كد نامزد 1858
261 – آقاي علي حق گو فرزند محمود كد نامزد 1859

262 – آقاي اميرحسين حقيان فرزند محمدعلى كد نامزد 1861
263 – آقاي مرتضي حكم آبادي فرزند محمد كد نامزد 1862
264 – آقاي اميرهمايون حمامي فرزند غلامحسين كد نامزد 1864
265 – آقاي جواد حميدزاده فرزند غلامرضا كد نامزد 1865
266 – آقاي محمد حميدي فرزند علي اصغر كد نامزد 1867
267 – آقاي جواد حميدي راد فرزند غلام رضا كد نامزد 1868
268 – آقاي حسين حيدري فرزند حسن كد نامزد 1869
269 – آقاي رضا حيدري فرزند علي اصغر كد نامزد 1871
270 – آقاي سيدجلال حيدري فرزند سيد حبيب كد نامزد 1874
271 – آقاي سيدمسعود حيدري فرزند سيدقاسم كد نامزد 1875
272 – آقاي محمدابراهيم حيدري فرزند جعفر قلى كد نامزد 1876
273 – آقاي محمدرضا حيدري مشهور به رضا حيدری فرزند ذبيح اله كد نامزد 1878
274 – خانم بي بي مرضيه حيدري زه آب فرزند سيدرضا كد نامزد 1879
275 – آقاي حميدرضا حيدري نقندر فرزند علي كد نامزد 1881
276 – آقاي جليل خادم مشهور به خادم قايني فرزند ابوالفضل كد نامزد 1882
277 – آقاي مرتضي خادمي درح فرزند علي اصغر كد نامزد 1884
278 – آقاي جعفر خاك باز فرزند غلام عباس كد نامزد 1885
279 – آقاي براتعلي خاكپور فرزند محمد كد نامزد 1886
280 – آقاي نويد خاكسار فرزند علي اصغر كد نامزد 1887
281 – خانم نجمه خاكساركاريزي فرزند حسين كد نامزد 1889
282 – آقاي احسان خبازيان شانديز فرزند حسين كد نامزد 1892

283 – آقاي محمد خبيري فرزند حبيب كد نامزد 1894
284 – آقاي محمدعلي خجسته مشهور به جهانگير فرزند مهدي كد نامزد 1895
285 – آقاي محمود خدابخشي فرزند رضا كد نامزد 1897
286 – آقاي رضا خدابنده فرزند مهدی كد نامزد 1898
287 – آقاي دانيال خدادادي فرزند محمدرضا كد نامزد 1912
288 – آقاي محمدعلي خرمي فر فرزند رضا كد نامزد 1914
289 – آقاي اردلان خسرواني تهراني فرزند حسينعلى كد نامزد 1916
290 – آقاي عمار خسروجردي فرزند ابراهيم كد نامزد 1917
291 – آقاي امير خسروي فرزند رسول كد نامزد 1918
292 – آقاي محمد خسروي مشهور به نيما فرزند خسرو كد نامزد 1921
293 – آقاي محمودرضا خسروي فرزند محمد كد نامزد 1924
294 – خانم مرضيه خسروي فرزند عبدالغفور كد نامزد 1925
295 – آقاي سيداميررضا خورسندپريزاد مشهور به سيد امير پريزاد فرزند سيد حسن كد نامزد 1928
296 – آقاي حسن خورشيدي فرزند عباس كد نامزد 1941
297 – آقاي حامد خوش اندام شورچه فرزند حسن كد نامزد 1945
298 – آقاي عباس خوش آهنگ مورشگي فرزند على اصغر كد نامزد 1946
299 – آقاي غلام حسن خوش تيغ فرزند نصرت الله كد نامزد 1947
300 – آقاي محمدجواد خوش چهره فرزند محمد تقى كد نامزد 1948
301 – آقاي محمد خوشدل پيرمردان مشهور به خوشدل فرزند اسداله كد نامزد 1949
302 – آقاي كيومرث خوش قامت فرزند عباس كد نامزد 1951
303 – خانم پروانه خوشنواز فرزند احمد كد نامزد 1952

304 – آقاي رضا خويشاوندي فرزند علي اكبر كد نامزد 1954
305 – آقاي هاشم دائمي زحمتي فرزند محمدعلي كد نامزد 1956
306 – خانم حانيه دادخواه فرزند حسن كد نامزد 1957
307 – آقاي علي رضا داروغه فرزند عيد محمد كد نامزد 1958
308 – آقاي جواد دام البنين فرزند حسن كد نامزد 1959
309 – آقاي رضا داناي سيج مشهور به دانايي فرزند حسين كد نامزد 1961
310 – خانم خديجه دانش فرزند عليرضا كد نامزد 1962
311 – آقاي روح اله دانش پژوه فرزند حسين كد نامزد 1964
312 – آقاي جواد داودآبادي فراهاني فرزند حمزه كد نامزد 1965
313 – آقاي برزو دبيريان فرزند فرج الله كد نامزد 1969
314 – آقاي احمد درآيتي فرزند مهدی كد نامزد 1971
315 – آقاي علي دربان خالصي مشهور به خالصى فرزند غلام حسين كد نامزد 1972
316 – آقاي رضا درودي فرزند حسن كد نامزد 1974
317 – آقاي حميد درويشيان شادمهري فرزند عبدالحسين كد نامزد 1975
318 – آقاي مسعود دري فرزند اميرحسين كد نامزد 1976
319 – خانم زهرا دل آسائي مروي فرزند احمد كد نامزد 1979
320 – آقاي محمدعلي دلاور فرزند سهراب كد نامزد 1981
321 – آقاي مصطفي دلخوش فرزند غلامحسين كد نامزد 1982
322 – آقاي سلمان دليرخيرآبادي فرزند رسول كد نامزد 1984
323 – آقاي محمدتقي دليري فرزند اسماعيل كد نامزد 1985
324 – آقاي سهراب دهقان فرزند احمد كد نامزد 1986

325 – آقاي عبدالحسين دهقان مشهور به سردار عبدالحسين دهقان فرزند حسن كد نامزد 1987
326 – آقاي حسين دهقان رحيم بيكي مشهور به سردار جانباز فرزند حسن كد نامزد 1989
327 – آقاي حميد دهقانيان حقيقي فرزند محمدرضا كد نامزد 1991
328 – آقاي يحيي دورانديشان فرزند حسن كد نامزد 1992
329 – آقاي وحيد دوگاني فرزند هاشم كد نامزد 1994
330 – آقاي حميد دولتشاهي فرزند محمدعلي كد نامزد 1995
331 – آقاي محمدرضا ديمه كار فرزند غلامعلى كد نامزد 1996
332 – آقاي مهدي ذاكرالحسيني فرزند محمد حسن كد نامزد 1997
333 – خانم زهرا ذاكري بايگي فرزند غلامرضا كد نامزد 1998
334 – آقاي روح اله ذاكري نسب فرزند محمد كد نامزد 2112
335 – آقاي جواد ذبيحي راد فرزند محمدهادي كد نامزد 2114
336 – آقاي محمدرضا ذبيحي سبزوار فرزند حبيب الله كد نامزد 2115
337 – آقاي محمود ذوالفقاري فرزند حسنعلى كد نامزد 2116
338 – خانم فاطمه رئوفي فرد فرزند محمد على كد نامزد 2118
339 – آقاي مجتبي رئوفي فرد فرزند رمضانعلي كد نامزد 2119
340 – آقاي سيدعليرضا رئيس السادات فرزند سيدعبدالمجيد كد نامزد 2124
341 – خانم سمانه راستگو فرزند غلامعباس كد نامزد 2128
342 – آقاي حسن راعي مشهور به راعي فرزند حبيب ا… كد نامزد 2129
343 – خانم مطهره رافتي حمايتي فرزند حسين كد نامزد 2141
344 – خانم پروانه رامين فرزند محمد كد نامزد 2142
345 – آقاي حسين رجبي فرزند علي كد نامزد 2147

346 – آقاي حسين رجبي مشهدي فرزند محمد باقر كد نامزد 2148
347 – آقاي كاظم رحماني فرزند محمد كد نامزد 2149
348 – آقاي جواد رحمانيان فرزند علي اكبر كد نامزد 2151
349 – آقاي مهدي رحمتي فرزند محمد حسن كد نامزد 2152
350 – خانم مريم رحيمي فرزند محمد ابراهيم كد نامزد 2154
351 – آقاي رضا رحيمي آغ چشمه فرزند حيدر كد نامزد 2156
352 – آقاي محمد رحيمي خوئيني فرزند کريم كد نامزد 2158
353 – آقاي عباس رخشاني فرزند حسينعلي كد نامزد 2159
354 – آقاي عبدالرضا رخشاني مقدم مشهور به رخشانى فرزند محمدحسن كد نامزد 2161
355 – خانم سمانه رستمي كاهو مشهور به رستمى فرزند يعقوب علي كد نامزد 2162
356 – آقاي محمدرضا رسولي فرزند حسين كد نامزد 2164
357 – آقاي مهدي رشنوار فرزند غلامرضا كد نامزد 2165
358 – آقاي رضا رشيدكهنه اوغاز فرزند حسين كد نامزد 2167
359 – خانم مريم رشيديان طرقي فرزند علي محمد كد نامزد 2168
360 – آقاي احمد رضائي فرزند جعفر كد نامزد 2169
361 – آقاي عليرضا رضائي فرزند احمد كد نامزد 2171
362 – آقاي محمدحسن رضائيان كلاته مشهور به رضائيان فرزند مصطفي كد نامزد 2172
363 – خانم شيوا رضائي طهراني فرزند غلام رضا كد نامزد 2175
364 – آقاي علي رضائي فرد فرزند حسين كد نامزد 2176
365 – آقاي محمدجواد رضائي قپق تاز فرزند رجب كد نامزد 2178
366 – آقاي احسان رضائي منش مشهور به رضائى فرزند محمد كد نامزد 2179

367 – آقاي حسين رضاپور فرزند مصيب كد نامزد 2181
368 – آقاي حسين رضازاده فرزند حسن كد نامزد 2182
369 – آقاي علي رضازاده فرزند على اکبر كد نامزد 2184
370 – آقاي ابوالفضل رضاطلب فرزند موسى الرضا كد نامزد 2185
371 – آقاي اميد رضواني نژاد فرزند امير كد نامزد 2186
372 – آقاي مهدي رفتاري فرزند محمد علي كد نامزد 2187
373 – خانم شهناز رمارم فرزند داود كد نامزد 2189
374 – آقاي احمد رمضاني فرزند دولت كد نامزد 2191
375 – آقاي حميدرضا رمضاني فرزند غلامحسين كد نامزد 2192
376 – آقاي محمدرسول رمضاني فرزند عبدالله كد نامزد 2194
377 – خانم معصومه رمضاني فرزند ابوالحسن كد نامزد 2195
378 – آقاي سعيد رنجبر فرزند على اکبر كد نامزد 2196
379 – آقاي محمدجواد رنجبر فرزند على اکبر كد نامزد 2197
380 – خانم فهيمه رهبارداردوچونه فرزند غلامعباس كد نامزد 2198
381 – آقاي مجتبي رهنما فرزند علي اكبر كد نامزد 2412
382 – آقاي مصطفي روحاني فرزند ولى الله كد نامزد 2414
383 – آقاي حسن روحاني متين مشهور به روحانى _چوپانى فرزند يد الله كد نامزد 2415
384 – آقاي حسين روح بخش قهرماني فرزند قهرمان كد نامزد 2416
385 – آقاي علي روح بخش نافعي فرزند غلام حسين كد نامزد 2417
386 – آقاي وحيد روشن فرزند على اکبر كد نامزد 2419
387 – آقاي عليرضا رياحي فرزند محمد باقر كد نامزد 2421

388 – آقاي احمدرضا رياحي مهر مشهور به رياحى فرزند محمد كد نامزد 2425
389 – آقاي سيدمسعود رياضي مظلومي فرزند سيد محمد كد نامزد 2426
390 – آقاي سعيد ريخته گرمشهد فرزند هادی كد نامزد 2427
391 – آقاي سيدعلي زارع حسيني فرزند سيدحسين كد نامزد 2428
392 – خانم زهره زارع هرفته فرزند علي بمان كد نامزد 2429
393 – آقاي رضا زارعي فرزند محمود كد نامزد 2441
394 – آقاي حسين زاهدي فرزند محمدصادق كد نامزد 2442
395 – آقاي محمدصادق زرگري مشهور به زرگر فرزند غلامحسين كد نامزد 2445
396 – آقاي غلامرضا زعيمي فرزند غلام محمد كد نامزد 2446
397 – آقاي جواد زمانيان زينلي فرزند حجى على كد نامزد 2448
398 – آقاي عليرضا زماني بهابادي فرزند حسين كد نامزد 2449
399 – آقاي مهدي زماني خليل آباد فرزند محمد رضا كد نامزد 2451
400 – خانم زهرا زماني نوروزي فرزند حسين اصغر كد نامزد 2452
401 – آقاي محمد زنده روحاني كرماني فرزند محمود كد نامزد 2454
402 – آقاي رسول زيدآبادي نژاد فرزند حبيب اله كد نامزد 2456
403 – آقاي هومن ژيان فرزند ناصر كد نامزد 2457
404 – خانم زينب ساري فرزند لطيف كد نامزد 2458
405 – آقاي روح الله ساعدي فرزند براتعلى كد نامزد 2459
406 – آقاي حيدر ساكن برجي مشهور به ساکن فرزند غلام على كد نامزد 2461
407 – آقاي صادق سالاري فرزند مهدي كد نامزد 2462
408 – خانم مريم سال خورده فرزند محمدانور كد نامزد 2467

409 – آقاي حميدرضا سالمي خوزاني فرزند حسين كد نامزد 2468
410 – آقاي مجتبي سبحاني نيا مشهور به سبحانى فرزند حسين كد نامزد 2469
411 – آقاي علي اكبر سبزيان فرزند عليرضا كد نامزد 2471
412 – آقاي محمدهادي سخن سنج فرزند محممد اسحق كد نامزد 2472
413 – آقاي رضا سرابيار فرزند علي اكبر كد نامزد 2474
414 – آقاي محسن سرباززاده فرزند موسي كد نامزد 2475
415 – آقاي ايمان سرداريان فرزند محمد كد نامزد 2476
416 – آقاي مهدي سرداريان فرزند محمدرحيم كد نامزد 2478
417 – خانم بهاره سرگزي فرزند علي كد نامزد 2481
418 – خانم مهري سرگزي فرزند علي كد نامزد 2482
419 – آقاي مجيد سرگزي اول فرزند محمدعلي كد نامزد 2484
420 – آقاي محمدعلي سرودي گلستاني فرزند عباس كد نامزد 2485
421 – خانم فهيمه سروري حسين آباد فرزند عيدمحمد كد نامزد 2486
422 – آقاي مرتضي سروش فرزند على كد نامزد 2487
423 – آقاي ايمان سروي فرزند امير كد نامزد 2489
424 – آقاي رامين سروي فرزند محمدرضا كد نامزد 2491
425 – خانم معصومه سعيدي فرزند غلامحسين كد نامزد 2492
426 – آقاي مرتضي سعيدي زاده فرزند حسن كد نامزد 2494
427 – آقاي مصطفي سلجوقي حسن آبادي فرزند قربانعلى كد نامزد 2495
428 – آقاي ابوالفضل سلطاني مشهور به دوغ آبادی فرزند فيروز كد نامزد 2496
429 – آقاي محمود سلطاني فرزند حسن كد نامزد 2497

430 – آقاي عباسعلي سلطاني كيا مشهور به سلطانى فرزند اصغر كد نامزد 2498
431 – آقاي مهدي سلطاني گردفرامرزي فرزند محمدرضا كد نامزد 2512
432 – خانم نسرين سليماني فرزند محمدسعيد كد نامزد 2514
433 – آقاي حامد سنبله فرزند علي كد نامزد 2515
434 – آقاي حميد سنبله فرزند علي كد نامزد 2516
435 – آقاي سعيد سهامي فرزند محمد هاشم كد نامزد 2517
436 – خانم فريده سهيلي فرزند على اکبر كد نامزد 2518
437 – آقاي محمد سهيلي فرزند عباس كد نامزد 2519
438 – آقاي حسين سوختانلو فرزند علي اكبر كد نامزد 2521
439 – خانم زهرا سوختانلو فرزند محمدابراهيم كد نامزد 2524
440 – آقاي علي اكبر سوختانلو فرزند علي محمد كد نامزد 2526
441 – خانم فاطمه سيبويه فرزند عباس كد نامزد 2527
442 – آقاي پيروز سيني چي فرزند هادی كد نامزد 2529
443 – آقاي الهام شاكري فرزند رضا كد نامزد 2541
444 – خانم ژيلا شاهسون فرزند محمد حسن كد نامزد 2545
445 – آقاي سيدعلي شبري فرزند هوشنگ كد نامزد 2546
446 – آقاي كمال شجاع فرزند علي حسن كد نامزد 2547
447 – خانم حميرا شجاعي فرزند عزت الله كد نامزد 2548
448 – آقاي مجيد شجاعي كنگ سفلي فرزند حسين كد نامزد 2549
449 – خانم فاطمه شرفي فرزند رمضان كد نامزد 2551
450 – آقاي احسان شرقي فرزند احمد كد نامزد 2552

451 – آقاي عبدالرضا شريعتي كوهبناني فرزند محمدحسن كد نامزد 2554
452 – آقاي مصطفي شريف مشهور به شريفى فرزند محمدحسين كد نامزد 2556
453 – خانم فاطمه شريفي فرزند ابراهيم كد نامزد 2557
454 – آقاي مهدي شريفي فرزند محمد على كد نامزد 2558
455 – آقاي سعيد شعرباف تبريزي فرزند غلام رضا كد نامزد 2559
456 – آقاي سيدمرتضي شفائيان مقدم فرزند سيدمحمود كد نامزد 2561
457 – خانم سيده مرضيه شفاپور فرزند سيديوسف كد نامزد 2562
458 – آقاي حمزه شكريان زيني فرزند عقيل كد نامزد 2564
459 – آقاي جواد شكري چشمه سبزي فرزند محمدحسن كد نامزد 2565
460 – آقاي مجيد شكيبامنش فرزند غلامرضا كد نامزد 2567
461 – آقاي ياسر شمسايي فرزند حسين كد نامزد 2568
462 – آقاي سيدخسرو شمسيان فرزند سيدجعفر كد نامزد 2569
463 – آقاي هادي شهابي فرزند محمود كد نامزد 2571
464 – خانم زهرا شهابيان فرزند حسين كد نامزد 2572
465 – آقاي سيداحمد شهرآئيني فرزند سيدعلي كد نامزد 2574
466 – آقاي احمد شه رضائي فرزند على اکبر كد نامزد 2575
467 – آقاي عليرضا شهرياري فرزند حسن كد نامزد 2576
468 – آقاي امير شهلا فرزند ناصر كد نامزد 2578
469 – آقاي امين شهلا فرزند ناصر كد نامزد 2579
470 – خانم زهرا شهلاي گوش فرزند محمدتقى كد نامزد 2581
471 – آقاي عليرضا شهيدي بنجار فرزند عباسعلى كد نامزد 2582

472 – آقاي محمدعظيم شهيدي حكاك مشهور به شهيدي فرزند حسين كد نامزد 2584
473 – آقاي رمضانعلي شورابي فرزند عين اله كد نامزد 2585
474 – آقاي سيدمحسن شوشتري فرزند سيدمحمودآقا كد نامزد 2586
475 – آقاي فرج اله شوشتري فرزند نورعلى كد نامزد 2587
476 – آقاي مجيد شوكتي فرزند ولى الله كد نامزد 2589
477 – خانم سمانه شيخ فرزند احمد علي كد نامزد 2591
478 – آقاي حميدرضا شيخ برادران مشهور به مهدی برادران فرزند محمد كد نامزد 2592
479 – خانم معصومه شيخ برادران مشهور به برادران فرزند محمد كد نامزد 2594
480 – خانم حليمه شيخعلي شاهي مشهور به على شاهى فرزند علي كد نامزد 2595
481 – آقاي محمد شيردل كاريزكي فرزند حسين كد نامزد 2597
482 – آقاي هادي شيرمحمدي مشهور به سرهنگ شير محمدی فرزند غلامحسين كد نامزد 2612
483 – آقاي سعيد صاحبكاران فرزند محمد كد نامزد 2615
484 – آقاي غلامحسين صاحبي مشهور به صاحبى فرزند غلامعلى كد نامزد 2616
485 – آقاي حبيب صادقي فرزند محمدحسين كد نامزد 2617
486 – آقاي مهدي صادقيان فرزند عباس كد نامزد 2618
487 – آقاي حميد صادقي پورمروي مشهور به مروي فرزند محمود كد نامزد 2619
488 – آقاي محمدجواد صادقي فرد فرزند حبيب كد نامزد 2621
489 – آقاي مرتضي صادقي للردي مشهور به مازنى فرزند ابوالحسن كد نامزد 2624
490 – آقاي ادريس صالحي فرزند ناصر كد نامزد 2625
491 – خانم رؤيا صالحي پور فرزند مجيد كد نامزد 2627
492 – آقاي مرتضي صبوري فرد مشهور به صبوری فرزند نورمحمد كد نامزد 2628

493 – آقاي محمد صداقت فرزند اسماعيل كد نامزد 2629
494 – خانم نداسادات صدر فرزند سيدرضا كد نامزد 2641
495 – آقاي حسين علي صدرزماني فرزند صلاح كد نامزد 2642
496 – آقاي محمدرضا صديق معتمد مشهور به استاد صديق فرزند احمد كد نامزد 2646
497 – آقاي محمد صفائي فرزند مصطفي كد نامزد 2647
498 – آقاي حميد صفائي پور فرزند علي اصغر كد نامزد 2648
499 – آقاي سيدبهزاد صفارسجادي مشهور به سجادي فرزند سيد كمال كد نامزد 2649
500 – آقاي محمدهادي صفامنش فرزند حسين كد نامزد 2651
501 – آقاي مهرداد صفدري فرزند محمدجواد كد نامزد 2652
502 – آقاي علي صفي زاده فرزند غلام رضا كد نامزد 2654
503 – آقاي علي صلاحي سيني مشهور به صلاحى-صالحى-حسينى فرزند حسن كد نامزد 2656
504 – آقاي مسعود صمدي فرزند جعفر كد نامزد 2657
505 – خانم زهره صنعت گر فرزند ابراهيم كد نامزد 2658
506 – آقاي سعيد صنوبري فرزند محمد كد نامزد 2659
507 – آقاي عليرضا طائي نيا فرزند حامد كد نامزد 2662
508 – آقاي مهدي طالبيان فرزند شعبان كد نامزد 2664
509 – خانم نرگس طاهررحيمي فرزند محسن كد نامزد 2665
510 – آقاي محمد طاهري فرزند غلامرضا كد نامزد 2667
511 – آقاي هادي طاهريان مقدم مشهور به طاهريان فرزند اسفنديار كد نامزد 2668
512 – آقاي محمدولي طاهري بنگدار فرزند احمد كد نامزد 2669
513 – آقاي سيدمحمد طباطبائي راد مشهور به طباطبائى فرزند سيد على اکبر كد نامزد 2671

514 – آقاي احسان طلوع هنري فرزند مهدي كد نامزد 2672
515 – خانم ميترا طهرانيان فرزند حسين كد نامزد 2674
516 – آقاي عليرضا طهوريان فرزند مجيد كد نامزد 2675
517 – آقاي جمال طوسي فر فرزند محمد جواد كد نامزد 2676
518 – آقاي جواد طيارتبادكان فرزند حسن كد نامزد 2678
519 – آقاي محمدجواد طيبي فرزند شيرمحمد كد نامزد 2679
520 – آقاي مهدي ظريف فرزند محمدجواد كد نامزد 2681
521 – خانم سميه ظريفيان هويدا فرزند محمد كد نامزد 2685
522 – آقاي رضا ظفرجعفرزاده مشهور به جعفرزاده فرزند حسين كد نامزد 2686
523 – آقاي عباس ظفري مشهور به اقا معلم فرزند محمد على كد نامزد 2687
524 – آقاي عباس ظفري شادينه فرزند حبيب كد نامزد 2689
525 – آقاي علي ظهوريان وحيدباغبان فرزند محمد كد نامزد 2691
526 – آقاي احمد عابديان فرزند محمد كد نامزد 2692
527 – آقاي سيدمحسن عابديان فرزند سيدمحمود كد نامزد 2694
528 – آقاي عليرضا عابديني ترك آباد مشهور به شيخ على فرزند حسن كد نامزد 2695
529 – خانم فاطمه عادلي فرزند حسن كد نامزد 2696
530 – آقاي حميدرضا عاقبتي فرزند محمدعلي كد نامزد 2697
531 – آقاي فريد عاقبتي فرزند غلامحسين كد نامزد 2698
532 – آقاي محمود عامري فرد فرزند غلامعلي كد نامزد 2712
533 – آقاي سيدمقداد عبادي فرزند سيد مهدی كد نامزد 2714
534 – خانم فهيمه عبادي فرزند سيد مهدی كد نامزد 2715

535 – آقاي جعفر عباس پورحاجي آبادي فرزند محمدکاظم كد نامزد 2716
536 – آقاي حسين عباس زاده پهلوان فرزند محمود كد نامزد 2717
537 – خانم شيده عبدالهي فرزند محمدحسين كد نامزد 2718
538 – آقاي محسن عبدي فرزند عبدالرحيم كد نامزد 2719
539 – آقاي مصطفي عجم خراساني نقندر فرزند محمدابراهيم كد نامزد 2721
540 – آقاي سيروس عراقيان فرزند محمود كد نامزد 2724
541 – آقاي علي عرب پور مشهور به عرب فرزند محمد كد نامزد 2725
542 – آقاي عباس عربي فرزند قربانعلى كد نامزد 2726
543 – آقاي مهدي عربي يزدي فرزند محمدابراهيم كد نامزد 2728
544 – آقاي محمدهادي عرفان فرزند محمدرضا كد نامزد 2729
545 – آقاي رضا عرفاني صفاپيشه فرزند محمد كد نامزد 2741
546 – آقاي ياسر عسكري فرزند علي كد نامزد 2742
547 – آقاي محمد عسكريان فرزند على كد نامزد 2745
548 – آقاي غلامرضا عصمتي مارشك فرزند اسحاق كد نامزد 2746
549 – آقاي هادي عطارزاده طوسي فرزند محمد جواد كد نامزد 2747
550 – آقاي جواد عطاري بهار فرزند محمد كد نامزد 2749
551 – خانم مژده عظيميان سيار مشهور به عظيميان -عظيمى فرزند رضا كد نامزد 2751
552 – آقاي سيدحسن علائي فرزند سيدهاشم كد نامزد 2752
553 – آقاي سيدحميد علوي فرزند حسين كد نامزد 2754
554 – آقاي سيدحميدرضا علويان خليل آباد فرزند سيدحسين كد نامزد 2757
555 – آقاي سيدمهدي علوي پورسيني فرزند سيدجليل كد نامزد 2758

556 – خانم فاطمه علوي كازراني مشهور به الهام سادات فرزند سيدمحمدعلي كد نامزد 2759
557 – آقاي مهدي علي آبادي فرزند گل محمد كد نامزد 2761
558 – آقاي ايمان علي پور فرزند مختار كد نامزد 2762
559 – خانم معصومه عليدادي عبدل آباد فرزند عباس كد نامزد 2764
560 – آقاي مصطفي عليرضائي فرزند علي كد نامزد 2765
561 – آقاي سيدعلي عليزاده مشهور به عارفى فرزند سيدحسن كد نامزد 2767
562 – آقاي علي عليزاده فرزند محمد كد نامزد 2768
563 – آقاي صمد عليزاده خوش فرزند محمد كد نامزد 2771
564 – آقاي محمدجواد عليزاده كاسب مشهور به عليزاده فرزند حسين كد نامزد 2772
565 – خانم سيده فريده عليزاده معصوميان فرزند سيد هادی كد نامزد 2774
566 – آقاي هادي علي محمدي فرزند على اکبر كد نامزد 2776
567 – آقاي محمدولي علي محمدي استند فرزند عباس كد نامزد 2778
568 – آقاي مجيد علي مرداني فرزند ماشاءاله كد نامزد 2779
569 – آقاي محسن علي مرداني فرزند ماشاءاله كد نامزد 2781
570 – آقاي مسعود علي مرداني فرزند علي اكبر كد نامزد 2782
571 – خانم مليحه علي مرداني فرزند ماشاءاله كد نامزد 2784
572 – آقاي عظيم علي نيا فرزند عبدالله كد نامزد 2785
573 – آقاي علي اصغر علي نيا فرزند علي اكبر كد نامزد 2786
574 – آقاي ابراهيم عمارلو فرزند محمدرضا كد نامزد 2787
575 – آقاي احمد عمارلو فرزند ابراهيم كد نامزد 2789
576 – آقاي محمدهادي عميدمطلق فرزند محمدمهدی كد نامزد 2791

577 – خانم معصومه عنايتي زاده فرزند محمدحسين كد نامزد 2794
578 – آقاي سعيد عنبرستاني فرزند حسن كد نامزد 2795
579 – آقاي جواد عندليبي فرزند رحمت اله كد نامزد 2796
580 – آقاي مجيد عيدي فرزند عبدا… كد نامزد 2797
581 – خانم مرضيه عيدي فرزند محمد على كد نامزد 2798
582 – آقاي سيدفرشيد غزنيني هاشمي فرزند سيدمحسن كد نامزد 2812
583 – آقاي محمد غفاري فرزند حسين كد نامزد 2814
584 – آقاي حبيب رضا غفاريان شيرازي فرزند حسين كد نامزد 2815
585 – آقاي ايمان غفاريان كاشي پز مشهور به مهندس غفاريان فرزند قدير كد نامزد 2816
586 – آقاي ابوالفضل غفاريان كنده شكن فرزند ناصر كد نامزد 2817
587 – خانم انسيه غفوري شعرباف مشهور به خانم غفوری- خانم شعرباف فرزند محمد تقي كد نامزد 2818
588 – آقاي يوسف غلامحسين پورشريف آبادي فرزند عباس كد نامزد 2819
589 – خانم زينب غلامي فرزند حسين كد نامزد 2821
590 – آقاي مجيد غنمي طرقي فرزند رضا كد نامزد 2824
591 – خانم فاطمه غيوررزمگاه مشهور به خانم غيور فرزند محمدرضا كد نامزد 2825
592 – آقاي جواد فاتحي فرزند عبدالرؤف كد نامزد 2826
593 – آقاي محمدعلي فاضل فرزند غلامعلى كد نامزد 2827
594 – آقاي محمدرضا فاطمي فرزند احمد كد نامزد 2829
595 – آقاي مجيد فاطمي ارفع مشهور به فاطمى – ارفع فرزند محمدرضا كد نامزد 2841
596 – خانم عاطفه فاطمي ناوخ فرزند علي رضا كد نامزد 2842
597 – آقاي سيدمحمد فاطميه قاسمي مشهور به قاسمى فرزند سيدحسين كد نامزد 2845

598 – آقاي حميدرضا فخررحيمي فرزند محمدعلي كد نامزد 2846
599 – خانم اكرم فخريه فرزند عابدين كد نامزد 2847
600 – آقاي حسين فدائي فرزند عزيزالله كد نامزد 2848
601 – آقاي مجيد فرتاش فرزند عباس كد نامزد 2849
602 – خانم فاطمه فرحمند فرزند اميرفرخ كد نامزد 2851
603 – آقاي محمد فرزام فرزند محمدرضا كد نامزد 2852
604 – آقاي حميدرضا فرزانه فرزند حسين كد نامزد 2854
605 – آقاي احسان فرهادملاشاهي فرزند محمدحسن كد نامزد 2856
606 – آقاي محمدرضا فرهادي نيا فرزند عبدالحسين كد نامزد 2857
607 – آقاي ايمان فرهمندي فرزند محمدصادق كد نامزد 2858
608 – آقاي مانياد فروتن راد فرزند محمد كد نامزد 2859
609 – آقاي محمد فضائلي گاه مشهور به فاضلى فرزند زين العابدين كد نامزد 2861
610 – آقاي جواد فلاح فرزند محمدعلي كد نامزد 2862
611 – آقاي عباس فنائي نوكار فرزند حسين كد نامزد 2864۴
612 – آقاي فرزاد فنائي نوكار فرزند حسن كد نامزد 2865
613 – آقاي احسان فهيمي تبار فرزند عباس كد نامزد 2867
614 – آقاي سيدجلال فياضي فرزند سيد نعمت ا.. كد نامزد 2868
615 – آقاي سعيد فيروزبخت فرزند محمد رحيم كد نامزد 2869
616 – خانم شادي فيروزگر فرزند اکبر كد نامزد 2871
617 – آقاي مسعود فيروزه فرزند جواد كد نامزد 2872
618 – آقاي رضا فيروزي فرزند على اصغر كد نامزد 2874

619 – آقاي سيداسعد فيض فرزند جلال كد نامزد 2875
620 – آقاي رمضان علي فيضي فرزند محمدرضا كد نامزد 2878
621 – آقاي احمد قائمي مشهور به قائمى فرزند نجف كد نامزد 2879
622 – آقاي فرزاد قائمي فرزند احمد كد نامزد 2881
623 – آقاي محمدابراهيم قائمي فرزند محمد امين كد نامزد 2882
624 – آقاي احمد قاسمي فرزند حسين كد نامزد 2884
625 – خانم اعظم قاسمي فرزند مرتضى كد نامزد 2885
626 – آقاي محمد قاسمي فرزند مرتضى كد نامزد 2887
627 – آقاي احسان قاسميان فرزند علي كد نامزد 2889
628 – آقاي محمدرضا قاسميان فرزند ابراهيم كد نامزد 2891
629 – آقاي مجيد قاضي زاده فرزند علي محمد كد نامزد 2892
630 – آقاي محسن قاضي زاده فرزند اسمعيل كد نامزد 2894
631 – آقاي حامد قانع شريف فرزند غلامحسن كد نامزد 2896
632 – آقاي محمد قدرتي فرزند على كد نامزد 2897
633 – آقاي سيدمحمد قدسي منش فرزند سيد على رضا كد نامزد 2898
634 – آقاي مصطفي قدمياري فرزند محمدعلى كد نامزد 2912
635 – آقاي حسن قديري طرقي مشهور به طرقي فرزند محمد كد نامزد 2914
636 – آقاي مهديار قراول باشي فرزند هادي كد نامزد 2915
637 – آقاي محمود قربان پور مشهور به قربان پور فرزند ابراهيم كد نامزد 2916
638 – آقاي حميد قربان زاده حصار فرزند محمد كد نامزد 2917
639 – آقاي رضا قرباني شورابي فرزند محمد حسين كد نامزد 2918

640 – آقاي مهدي قرباني مرغش فرزند محمد كد نامزد 2919
641 – آقاي محمدرضا قره خاني دربندي فرزند فولاد كد نامزد 2921
642 – آقاي سيدحجت قريشي فرزند سيدعبداله كد نامزد 2924
643 – آقاي سيدكمال قريشي قره تكان فرزند سيد جلال كد نامزد 2925
644 – خانم زهرا قلجائي پور فرزند محمدعلى كد نامزد 2927
645 – آقاي مالك قلي پور فرزند محمدعلي كد نامزد 2941
646 – آقاي محمود قلي پور فرزند محمد علي كد نامزد 2942
647 – خانم الهه قلي زاده فرزند محمد كد نامزد 2945
648 – آقاي محمدهادي قمصريان فرزند اصغر كد نامزد 2946
649 – خانم ناهيد قناعتي فرزند حسن كد نامزد 2947
650 – آقاي علي قنبري فرزند برات كد نامزد 2948
651 – خانم سميه قهاري كوچكسرائي فرزند عبداله كد نامزد 2949
652 – خانم حميده قهرماني فرزند محمدحسن كد نامزد 2951
653 – آقاي حميدرضا كاظمي فرزند غلامحسين كد نامزد 2956
654 – آقاي محسن كاظمي فرزند علي اكبر كد نامزد 2958
655 – آقاي حميد كاظمي ازغدي فرزند مرتضى كد نامزد 2959
656 – آقاي محسن كاظمي حصار فرزند حسين اصغر كد نامزد 2961
657 – آقاي رضا كاظمي نامقي فرزند داود كد نامزد 2962
658 – آقاي سيدحسين كامياب فرزند سيد رضا كد نامزد 2965
659 – آقاي محمدحسين كاويان فرزند محمدابراهيم كد نامزد 2968
660 – آقاي جعفر كبيري سرمزده فرزند محمد كد نامزد 2969

 

661 – آقاي محمدجواد كرامتي فرزند غلامرضا كد نامزد 2971
662 – آقاي حميدرضا كريم زاده گان فرزند خسرو كد نامزد 2974
663 – آقاي عليرضا كريمي فرزند محمد كد نامزد 2975
664 – آقاي مهدي كريمي فرزند محمد كد نامزد 2976
665 – آقاي هادي كريمي فرزند عبدالحسين كد نامزد 2978
666 – آقاي اصغر كريمي صدر فرزند يحيى كد نامزد 2979
667 – آقاي علي كلانتري خانداني فرزند حميدرضا كد نامزد 2981
668 – آقاي مهدي كلاهي فرزند قربان كد نامزد 2982
669 – آقاي جواد كلباسي اشتري فرزند حسين كد نامزد 2984
670 – آقاي حسين كليدري فرزند محمد قلى كد نامزد 2985
671 – آقاي ايمان كمالي فرزند مهدی كد نامزد 2986
672 – آقاي حسين كميلي فرزند غلامرضا كد نامزد 2987
673 – آقاي ابوذر كنعاني فرزند محمد رضا كد نامزد 2989
674 – آقاي سيدعلي كهربائي فرزند سيد محمود كد نامزد 2991
675 – خانم مريم كوره پز فرزند ماشاءاله كد نامزد 2992
676 – خانم آرزو كوهزاد فرزند رشاد كد نامزد 2994
677 – خانم آمنه كيوان فرزند على كد نامزد 2995
678 – خانم فاطمه سلطان گلمكاني فرزند عباس كد نامزد 2998
679 – خانم اعظم گلي آيسك فرزند محمد رضا كد نامزد 4112
680 – خانم بتول گندمي فرزند محمدحسين كد نامزد 4114
681 – آقاي حسن لؤلؤئي فرزند محمد كد نامزد 4116

682 – آقاي عبدالمجيد لاهوري قنبرآباد فرزند رجبعلى كد نامزد 4117
683 – آقاي محسن لشكري مشهور به لشگري فرزند حجي محمد كد نامزد 4118
684 – آقاي علي اصغر لطفي فرزند عيسي كد نامزد 4119
685 – آقاي محمدرضا لطفي فرزند منصور كد نامزد 4121
686 – آقاي حسين لطفي احمدآباد فرزند علي جمعه كد نامزد 4124
687 – خانم نصرت لكزيان فرزند غلامرضا كد نامزد 4125
688 – آقاي بهروز ماهي فرزند احمد رضا كد نامزد 4126
689 – خانم فاطمه محبي نسب فرزند غلام كد نامزد 4128
690 – آقاي محسن محتشمي يكتا فرزند موسى كد نامزد 4129
691 – آقاي سيدمحمود محدث حسيني فرزند سيدمحمد كد نامزد 4142
692 – آقاي كوروش محرابي فرزند عبدالعلي كد نامزد 4145
693 – خانم مژگان محرم فرزند محمدحسين كد نامزد 4146
694 – آقاي اميرحسين محروقي فرزند حسن كد نامزد 4147
695 – آقاي علي محمدرضائي مهدي آباد فرزند حسين كد نامزد 4148
696 – آقاي امين محمدزاده فرزند غلامرضا كد نامزد 4149
697 – آقاي جواد محمدزاده فرزند محمد تقى كد نامزد 4151
698 – آقاي سيدعماد محمدزاده فرزند سيد رسول كد نامزد 4152
699 – خانم فاطمه محمدزاده خليل آباد فرزند محمد موسى كد نامزد 4156
700 – خانم عاطفه محمدزاده خليل آبادي فرزند محمدحسين كد نامزد 4157
701 – آقاي يحيي محمدنژاداسكندرآباد فرزند فضل اله كد نامزد 4158
702 – خانم مليحه محمدنژادفدردي فرزند حسين كد نامزد 4159

703 – خانم نجمه محمدنيا فرزند عزيزاله كد نامزد 4161
704 – آقاي مجيد محمدنياقلي فرزند غلامعلي كد نامزد 4162
705 – آقاي كاظم محمدوخراساني مشهور به خراسانى فرزند محمد على كد نامزد 4164
706 – آقاي ايرج محمدي فرزند براتعلي كد نامزد 4165
707 – آقاي عليرضا محمدي فرزند عباسعلى كد نامزد 4167
708 – آقاي غلامرضا محمدي مشهور به رضا فرزند على كد نامزد 4168
709 – آقاي مجتبي محمدي فرزند غلامحسن كد نامزد 4169
710 – آقاي محمد محمدي فرزند يحيى كد نامزد 4171
711 – آقاي محمدحسين محمدي فرزند علي كد نامزد 4172
712 – خانم معصومه محمدي فرزند براتعلي كد نامزد 4174
713 – آقاي غلام محمد محمدي خرم آبادي مشهور به خرم آبادي و فيض محمدي فرزند محمد موسي كد نامزد
4175
714 – آقاي عباس محمودي چوينلي فرزند رمضان كد نامزد 4176
715 – آقاي محمدرضا محمودي درح فرزند غلام كد نامزد 4178
716 – آقاي محمد مختاري فرزند محمد حسين كد نامزد 4179
717 – آقاي حسين مددي رخنه فرزند جواد كد نامزد 4181
718 – آقاي محمود مدرس تربتي مشهور به مدرسى فرزند احمد كد نامزد 4182
719 – آقاي سيدجليل مدرسي فرزند سيدکاظم كد نامزد 4184
720 – آقاي علي مدني فرزند احمد كد نامزد 4185
721 – آقاي سيدايمان مديرخازني فرزند سيد عباس كد نامزد 4186
722 – خانم سيده سمانه مديرخازني فرزند سيد عباس كد نامزد 4187
723 – آقاي سيدمحسن مرادي فرزند سيد على كد نامزد 4189

724 – خانم معصومه مراديان فرزند سليمان كد نامزد 4192
725 – خانم زهرا مرتضوي فرزند سيدمحمد كد نامزد 4194
726 – آقاي سيدروح اله مرتضوي كريم آباد فرزند سيدعلي كد نامزد 4195
727 – خانم حسنيه مرداني فرزند احمد كد نامزد 4196
728 – آقاي محمود مزروعي يكه باغ فرزند على كد نامزد 4198
729 – آقاي مصطفي مشتاقي فرزند ابوالقاسم كد نامزد 4212
730 – آقاي محمد مشعوف فرزند علي كد نامزد 4214
731 – آقاي سيدمحمد مشمول فرزند سيدابراهيم كد نامزد 4215
732 – آقاي محمدعلي مصدق صدقي فرزند عباس كد نامزد 4216
733 – آقاي محمداسماعيل معتمدي مشهور به دکتر معتمدی فرزند رمضانعلي كد نامزد 4218
734 – خانم صديقه معدني فرزند غلامرضا كد نامزد 4219
735 – آقاي امير معصومي فرزند ابراهيم كد نامزد 4221
736 – آقاي مهدي معصومي فرزند حسين كد نامزد 4224
737 – آقاي محمدرضا معلم فرزند اسحاق كد نامزد 4225
738 – آقاي محمدحسين معين فرزند ابراهيم كد نامزد 4226
739 – آقاي سيدسعيد مقدم زاده مشهور به مقدم فرزند سيدمحمدرضا كد نامزد 4227
740 – آقاي پوريا ملاك فرزند مصطفي كد نامزد 4241
741 – آقاي حسين ملك خواهي مشهور به سبزواری فرزند حسنعلى كد نامزد 4246
742 – خانم اكرم منتظري نيا فرزند مجتبي كد نامزد 4247
743 – خانم سيده انسيه منصوري فرزند سيدمهدي كد نامزد 4249
744 – آقاي حسن منصوريان فرزند ابراهيم كد نامزد 4251

745 – آقاي غلام عباس مهاجري فرزند على محمد كد نامزد 4254
746 – آقاي علي مهاجري مقدم فرزند حسن كد نامزد 4256
747 – خانم زهرا مهدوي جشن آبادي فرزند رمضانعلى كد نامزد 4257
748 – آقاي مجتبي مهدوي دامغاني فرزند محمدحسين كد نامزد 4258
749 – آقاي حسين مهديان پور فرزند محمد جواد كد نامزد 4259
750 – آقاي وحيد مهدي نژادقزويني مشهور به عادل فرزند هادي كد نامزد 4261
751 – آقاي محمدهادي مهدي نيا فرزند مهدي كد نامزد 4262
752 – خانم فاطمه مهربان فرزند محمد كد نامزد 4264
753 – خانم الهه مهماندوست خواجه داد فرزند عباس كد نامزد 4267
754 – آقاي حسن موحديان فرزند صفر كد نامزد 4268
755 – آقاي رمضانعلي موحديان فرزند على اصغر كد نامزد 4269
756 – خانم مژده موحديان فرزند ناصر كد نامزد 4271
757 – آقاي حميدرضا موحدي زاده مشهور به حميد موحد فرزند محمود كد نامزد 4272
758 – آقاي خليل موحدي محصل طوس فرزند محمد كد نامزد 4274
759 – آقاي حسن مودودي فرزند عبدالحسين كد نامزد 4275
760 – آقاي حسن موروثي حسين آباد فرزند عليرضا كد نامزد 4276
761 – خانم نرگس موسائي فرزند اكبر كد نامزد 4278
762 – خانم زينب موسوي فرزند سيد عزيز كد نامزد 4279
763 – آقاي سيدباقر موسوي فرزند سيدمحمد كد نامزد 4281
764 – آقاي سيدسجاد موسوي مشهور به موسوی قزوينى فرزند سيد نقى كد نامزد 4282
765 – آقاي سيدقاسم موسوي فرزند سيدحسن كد نامزد 4284

766 – آقاي سيدمجيد موسوي فرزند سيداصغر كد نامزد 4285
767 – آقاي سيدمحمدعلي موسوي فرزند سيدعلاءالدين كد نامزد 4286
768 – آقاي سيدمحمدمحسن موسوي فرزند سيد عباس كد نامزد 4287
769 – آقاي سيدجمال الدين موسوي تقي آبادي فرزند سيداحمد كد نامزد 4289
770 – خانم سيده وجيهه موسوي جزائري فرزند سيدمحمدعلي كد نامزد 4291
771 – آقاي محسن موسوي زاده فرزند رسول كد نامزد 4292
772 – آقاي سيد داود موسوي زاده نوقابي مشهور به دکتر موسوی فرزند سيد ابوطالب كد نامزد 4294
773 – آقاي سيدمحمود موسوي عبس آباد مشهور به موسوی فرزند سيد محمد باقر كد نامزد 4295
774 – آقاي احمدعلي موقوفه ئي فرزند ملک كد نامزد 4296
775 – آقاي هادي مولودي فرزند حبيب اله كد نامزد 4297
776 – آقاي روح الله مولوي حقيقي فرزند على كد نامزد 4298
777 – خانم مرضيه مولوي حقيقي فرزند على كد نامزد 4512
778 – آقاي حسن ميامي مشهور به ميامى فرزند على كد نامزد 4514
779 – آقاي اميد مير فرزند صمد كد نامزد 4515
780 – آقاي صمد مير فرزند ابراهيم كد نامزد 4516
781 – آقاي محمود مير فرزند غلامحسين كد نامزد 4517
782 – آقاي سيدمهدي ميرانوري مشهور به انوری فرزند سيدحسين كد نامزد 4518
783 – آقاي محمدرضا ميرزائي فرزند محمد على كد نامزد 4519
784 – خانم بهجت ميرشجاعان فرزند مهدی كد نامزد 4521
785 – آقاي حميد ميرغلامي مشهد فرزند مهدي كد نامزد 4524
786 – آقاي عليرضا ميركيان بجستاني فرزند مرحوم غلامرضا كد نامزد 4525

787 – خانم مهري ميري فرزند على جان كد نامزد 4526
788 – آقاي غلامرضا نادمي گرو فرزند سعادت قلي كد نامزد 4528
789 – آقاي مهدي نارنجي فرزند رمضانعلي كد نامزد 4529
790 – آقاي علي ناصري فرزند غلامحسين كد نامزد 4541
791 – آقاي آرمان ناظري بوري آبادي فرزند جليل كد نامزد 4542
792 – آقاي اميرحسين ناظمي فرزند ابوالحسن كد نامزد 4546
793 – آقاي قائم نباتيان فرزند محمدامين كد نامزد 4547
794 – آقاي سيدعلي اكبر نبي زاده فرزند احمد كد نامزد 4548
795 – آقاي مجيد نجات زادگان عيدگاهي فرزند حسين كد نامزد 4549
796 – آقاي فرهاد نجاريان مشهدي فرزند جعفر كد نامزد 4551
797 – آقاي رسول نجف پور فرزند علي كد نامزد 4552
798 – آقاي حسين نجف زاده فرزند حسن كد نامزد 4554
799 – آقاي محمدجواد نجف زاده فرزند علي اصغر كد نامزد 4556
800 – آقاي جواد نجفي فرزند غلام رضا كد نامزد 4557
801 – آقاي مسعود نجفي فرزند محمود كد نامزد 4558
802 – آقاي عليرضا نخعي مشهور به نخعى فرزند اصغر كد نامزد 4559
803 – آقاي علي اصغر نخعي راد فرزند ماشاءاله كد نامزد 4561
804 – آقاي شهاب نخودي فرزند فريدون كد نامزد 4562
805 – آقاي وهاب نژادميرزائي فرزند حسن كد نامزد 4565
806 – آقاي جواد نشاني سعدآباد فرزند غلامعباس كد نامزد 4568
807 – آقاي عليرضا نصرالله زاده فرزند حسين كد نامزد 4569

 

808 – آقاي داريوش نصيري فرزند على اصغر كد نامزد 4571
809 – آقاي محمدمصطفي نصيريان شكيب فرزند احمد كد نامزد 4572
810 – خانم فرزانه نصيري خانقاه فرزند قدرت كد نامزد 4574
811 – آقاي جواد نظافت فريزي فرزند قاسم كد نامزد 4575
812 – آقاي مرتضي نظرنژاد مشهور به بابانظر فرزند محمدحسن كد نامزد 4576
813 – خانم اعظم نظري فرزند حيدر كد نامزد 4578
814 – آقاي حسن نظري فرزند اسماعيل كد نامزد 4579
815 – آقاي سعيد نعمتي فرزند احمد كد نامزد 4581
816 – آقاي عباسعلي نعمتي فرزند نعيم كد نامزد 4582
817 – آقاي محمود نعمتي فرزند احمد كد نامزد 4584
818 – خانم معصومه نقي پوربرج فرزند تاج محمد كد نامزد 4585
819 – آقاي بهرام نكاحي فرزند عبدالله كد نامزد 4586
820 – آقاي محمدرضا نوآبادي فرزند محسن كد نامزد 4587
821 – آقاي سيدمحمدرضا نور مشهور به نور فرزند محمد باقر كد نامزد 4591
822 – آقاي اميرحسين نوربخش فرزند مجتبي كد نامزد 4592
823 – خانم وجيهه السادات نوربخش حسيني فرزند سيد نصر اله كد نامزد 4594
824 – آقاي احمد نوروزي مشهور به شهردار مشهد – آقای شهردار – شهردار فرزند نوروز على كد نامزد 4595
825 – آقاي مهدي نوروزي علي آباد مشهور به نوروزی فرزند محمدعلي كد نامزد 4596
826 – آقاي حسن نوروزي قلعه جوقي فرزند على كد نامزد 4597
827 – خانم حميده نوروزي قلعه جوقي فرزند على كد نامزد 4598
828 – آقاي سيدشهاب الدين نوري مشهور به سيد جعفر نوری حسينى فرزند سيدفاضل كد نامزد 4612

829 – آقاي عليرضا نوري مشهور به نوری فرزند حسين كد نامزد 4614
830 – آقاي مهدي نوري فرزند عليرضا كد نامزد 4615
831 – آقاي اميررضا نوريان فرزند مرادعلي كد نامزد 4616
832 – آقاي مهدي نيازپور مشهور به نيازی- نيازيپور-نيازمند فرزند اراض محمد كد نامزد 4617
833 – آقاي احسان نيازي فرزند حسن كد نامزد 4618
834 – خانم زيبا نيك پرور مشهور به قدمگاهى فرزند علي كد نامزد 4619
835 – آقاي جلال نيك پيمان مشهور به حسين فرزند محمدرضا كد نامزد 4621
836 – آقاي علي نيكدل مشهور به نيکدل فرزند على اصغر كد نامزد 4624
837 – آقاي مجتبي نيكنام فرزند حسن كد نامزد 4626
838 – خانم مليحه نيك نيا فرزند غلامرضا كد نامزد 4627
839 – آقاي محمد نيكو فرزند على كد نامزد 4628
840 – آقاي سيدعلينقي هاشمي فرزند سيدمحمدجواد كد نامزد 4629
841 – آقاي سيدكاظم هاشمي مشهور به سيد هاشمى فرزند سيدعليمحمد كد نامزد 4641
842 – آقاي سيدمحمدحسن هاشمي فرزند سيد جمال كد نامزد 4642
843 – آقاي سيداحمد هاشمي كارغش فرزند سيد محمد كد نامزد 4645
844 – آقاي سيدمجيد هاشمي محمودآبادي فرزند سيدغلامرضا كد نامزد 4647
845 – آقاي محمود هراتي فرزند محمد كد نامزد 4648
846 – آقاي مجيد همايوني پور فرزند غلامرضا كد نامزد 4649
847 – خانم بي بي زهرا هوسي مشهور به حسينى اصيل فرزند سيدمحمد كد نامزد 4652
848 – خانم سيده صديقه هوسي مشهور به حسينى اصيل فرزند سيدمحمد كد نامزد 4654
849 – آقاي محمد واحدي كبيري فرزند خليل كد نامزد 4656

850 – آقاي جلال الدين وحيدي تورچي فرزند سيد اسماعيل كد نامزد 4657
851 – آقاي محمدحسين وديعي فرزند زين العابدين كد نامزد 4658
852 – آقاي سيدرضا ورزشي فرزند سيدابوالقاسم كد نامزد 4659
853 – آقاي وحيد وفادار فرزند حسن كد نامزد 4662
854 – خانم بتول ولي زاده فرزند حجت اله كد نامزد 4664
855 – آقاي سيدجواد يعقوبي فرزند سيد حسين كد نامزد 4665
856 – آقاي مهدي يميني فرزند يعقوبعلي كد نامزد 4667
857 – آقاي علي يوسفي سمنگاني فرزند محمد كد نامزد 4668
توجه :
1 -نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 15 نفر اسـت ، رأي دهـندگان در روز اخذرأي فـقط
اسامي تعداد حداكثر 15 نفـر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
2 -هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري مشهد در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور
از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد .
3 -شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا
شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .
محمدرحيم نوروزيان فرماندار شهرستان

 

545

مطالب بيشتر

بدون نظر