پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۱۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

شهردار آینده مشهد کیست؟ اولین پیشنهاد مخاطبین؛ سید مجتبی علوی مقدم

همانطور که پیشتر اعلام شد، مشهد تریبون قصد دارد تا پیشنهادات شهروندان مشهد در خصوص شهردار آینده مشهد را منتشر نماید. (اینجا) از این رور افرادی که بیشترین پیشنهادات را به خودشان اختصاص دهند، به نوبت رزومه آنها به عنوان فرد پیشنهاد شونده منتشر می شود. یکی از افرادی که …

خواندن بیشتر »