آرشیو روزانه: ۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۶

حمید صفائی پور: تبِ خدمتِ دوستان چند شغله، مردم را سوزانده است/بهتر است شورای شهر پوست بیندازد

این مهندس معمار بیان کرد: دیگر هیچ بهانه ای برای مردم قابل قبول نیست لذا بهتر است شورا پوست بیاندازد.

خواندن بیشتر »