پیشنهاد امروز
صفحه اصلی / ۱۳۹۶ / اردیبهشت

بایگانی ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۶

شورای پنجم مشهد به رنگ بنفش، لیست امید رای آورد

لیست پیروز انتخابات شورای پنجم مشهد یعنی لیست امید به صورت گسترده با عکس رئیس جمهور روحانی و ظریف وزیر خارجه در سطح شهر مشهد با استفاده از رنگ بنفش منتشر شده بود.

خواندن بیشتر »

شهردار آینده مشهد چه کسی باشد؟ پیشنهادی دیگر از مخاطبین؛ خلیل راحتی قوچانی

در زمان مدیریت او در این حوزه، طرح محدودیت ترافیکی برای اولین بار در شهر مشهد به اجرا درآمد. سپس شهردار منطقه یک شهرداری مشهد شد.

خواندن بیشتر »

شهردار آینده مشهد کیست؟ اولین پیشنهاد مخاطبین؛ سید مجتبی علوی مقدم

همانطور که پیشتر اعلام شد، مشهد تریبون قصد دارد تا پیشنهادات شهروندان مشهد در خصوص شهردار آینده مشهد را منتشر نماید. (اینجا) از این رور افرادی که بیشترین پیشنهادات را به خودشان اختصاص دهند، به نوبت رزومه آنها به عنوان فرد پیشنهاد شونده منتشر می شود. یکی از افرادی که …

خواندن بیشتر »