آرشیو روزانه: ۲۸ فروردین, ۱۳۹۶

ما رای داریم، شما ندارید!/تاکتیک برخی از جریان ها برای انتخابات شورای پنجم مشهد

اینگونه ادعاها تنها به دلیل ترساندن طرف مقابل و سهم خواهی بیشتر برای ائتلاف احتمالی است تا هر جریان بتواند شهردار مورد نظر خود را معرفی نماید.

خواندن بیشتر »