آرشیو روزانه: ۱۹ فروردین, ۱۳۹۶

برادران: شورای شهر مشهد به افراد مثبت اندیش نیاز دارد/ افراد منفی نگر و تندرو کاری را پیش نمی برند

باید در حال حاضر یک تقسیم بندی در شهر مشهد بین مثبت اندیشان و منفی نگران بشود و اگر جمعی از افراد مثبت اندیش کنار هم جمع شوند می توان به آنها امیدوار بود.

خواندن بیشتر »