آرشیو روزانه: ۱ فروردین, ۱۳۹۶

رهبر انقلاب اسلامی در مشهد: ما به برکت انتخابات به دنیا فخر می فروشیم

ما به برکت انتخابات به دنیا فخر می فروشیم. دشمنان برای کوبیدن ملت ایران و جمهوری اسلامی انتخابات ما را ندیده می گیرند، این نشان می دهد انتخابات خیلی مهم است.

خواندن بیشتر »