آرشیو روزانه: ۲۹ مهر, ۱۳۹۵

یک جامعه شناس: فرآیند جذب شهروند از مناطق مختلف کشور یکی از نقاط قوت مشهد است

وجود زوار داخلی و خارجی و همچنین سرمایه آستان قدس رضوی و توسعه صنعتی و کشاورزی ظرفیت­های اختصاصی این شهر به عنوان طلیعه تمدن اسلامی است.

خواندن بیشتر »