آرشیو روزانه: ۲۰ شهریور, ۱۳۹۵

پیشنهاد علی قمصری برای حل موضوع کنسرت ها در مشهد

علی قمصری نیز به مسؤولان پیشنهاد داده‌ تا مقدمات کنسرت تک‌نوازی تار را در مشهد فراهم آورند تا مخالفان برگزاری کنسرت در مشهد را در مواجهه با معنویت نهفته در موسیقی اصیل ایرانی به تغییر موضع‌شان نسبت به این موضوع دعوت کند.

خواندن بیشتر »