آرشیو روزانه: ۲۸ مرداد, ۱۳۹۵

واکنش یک حقوقدان به درخواست شهردار مشهد برای مناظره‌ با شورای‌عالی شهرسازی و معماری

محمود کاشانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است. وی فرزند آیت الله کاشانی و برادر بزرگتر سید احمد کاشانی، فعال سیاسی و حقوق دان ایرانی است.

خواندن بیشتر »