آرشیو روزانه: ۱۸ مرداد, ۱۳۹۵

مسابقه ساخت مگامال ها در ایران؛ مشهد با اختلاف در صدر جدول

شراره معدنیان کارشناسی ارشد معماری و دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری در خصوص ساخت مگامال های یادداشتی نوشته و آن را در اختیار مشهد تریبون قرار داده است.

خواندن بیشتر »