پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۹ مرداد, ۱۳۹۵

بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی:اقداماتی که در سطح شهر مشهد صورت گرفته مطلوب مشهد ۲۰۱۷ نیست

نباید به گونه‌ای باشد که امروز شهردار یک تصمیم و فردا استاندار تصمیم دیگری بگیرد، این تصمیمات خلق‌الساعه و مدیریتی است.

خواندن بیشتر »