پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۷ مرداد, ۱۳۹۵

یک کارشناس ارشد معماری بیان کرد: از معماری مسجد النبی تا معماری متظاهرانه فرم گرا/ معماری امروز مشهد هیچ مطابقتی با معماری ایرانی اسلامی ندارد

پنجمین نشست مجازی گروه تلگرام مشهد تریبون با عنوان “معماری ایرانی اسلامی و نسبت آن با شهر مشهد ” برگزار شد.

خواندن بیشتر »