آرشیو روزانه: ۲۷ تیر, ۱۳۹۵

نگاهی به گزارش اخیر دولت در خصوص توافق هسته ای/ برجام برای مشهدی ها چه چیزی داشته است؟

در این گزارش که به دستاوردهای برجام برای کشور اشاره کرده است به طور مشخص 3 بار نام مشهد ذکر شده که در حوزه ریلی و حمل و نقل هوایی اقداماتی صورت گرفته است.

خواندن بیشتر »