پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۲۴ تیر, ۱۳۹۵

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر مشهد: الیت نباید حیاط خلوت عده ای باشد

شرکت الیت باید در حوزه جذب نیروی انسانی و پارکبان فراخوان منتشر کند و این در حالیست که تعدادی از نیروهای الیت بدون استفاده از فراخوان وارد شرکت شدند؛ اما باید گفت فرآیند گزینش به صورت کامل طی شده است.

خواندن بیشتر »

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد خبر داد: اختصاص یک میلیارد تومان از بودجه شرکت الیت برای ارائه تشویقی به پارکبانانی با عملکرد بهتری دارند

در حال حاضر مبلغ یک میلیارد تومان از بودجه شرکت الیت برای ارائه تشویقی به پارکبانانی که عملکرد بهتری دارند در نظر گرفته شده که هنوز پرداختی انجام نشده است.

خواندن بیشتر »