آرشیو روزانه: ۲۳ تیر, ۱۳۹۵

چه کسانی بازوبند کاپیتانی نمایندگان فوتبال مشهد در لیگ برتر را بر بازو می بندند؟

رضا عنایتی و بادامکی در لیگ آینده در دو تیم مشهدی حضور نخواهند داشت و سوال اینجا است که چه کسانی بازوبند کاپیتانی این دو تیم را بر بازو خواهند بست.

خواندن بیشتر »