آرشیو روزانه: ۲۱ تیر, ۱۳۹۵

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد : اگر در حادثه برج سلمان هوابرد هم می داشتیم امکان استفاده از آن نبود

در حادثه برج سلمان اگر هوابرد هم می داشتیم امکان استفاده از آنها را نداشتیم زیرا ما دیشب نگرانی داشتیم که وزش باد موجب پرتاب کامپوزیت ها شود و حریق دیگری ایجاد گردد.

خواندن بیشتر »

گزارش میدانی مشهد تریبون از شب ترسناک چهارراه راهنمایی مشهد: سلمان سوخت

مردم در اطراف برج تجمع کرده و حادثه را نگاه می کردند که پلیس از مردم میخواست از برج دور شوند زیرا احتمال ریزش برج دور از ذهن نبود.

خواندن بیشتر »