پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۶ تیر, ۱۳۹۵

آنچه رییس شورای شهر مشهد در آبان ماه ۹۴ گفت: رسانه ای شدن حقوق کارکنان شهرداری سبب اعتراض مردم می شود

اگر به مدیران شهری بگوییم بیشتر از پنج میلیون تومان در ماه حقوق نمی‌دهیم هیچکسی در جایگاه خود نمی‌ماند.

خواندن بیشتر »