پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۳ تیر, ۱۳۹۵

توضیحات رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد در خصوص حقوق مدیران شهری/انتشار فیش حقوقی افراد تجاوز به حریم شخصی است

فیش حقوقی اشخاص جزء اطلاعات شخصی آنها است و انتشار آن تجاوز به حریم شخصی است اما شهرداری می تواند مبنای محاسبه حقوق و مزایا را اعلام کند.

خواندن بیشتر »