پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۲۷ خرداد, ۱۳۹۵

مدیر شهرسازی و معماری خرسان رضوی تشریح کرد:روند پیگری تصویب طرح جامع مشهد در دولت یازدهم

بسیاری از مسائل در قالب گزارش های تصویری ارائه شده و مورد بررسی نیز قرار گرفته بود و حتی همان زمان اصلاحاتی بر روی آن صورت گرفت.

خواندن بیشتر »