پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۱۲ خرداد, ۱۳۹۵

نخعی راد: مصوبه شورای عالی شهرسازی پس از صدور پیش پروانه جهان مال بوده است/ در پروژه جهان مال به علت صدور پیش پروانه مجبور به صدور پروانه بودیم

صبح امروز نشست خبری روسای کمیسیون های اقتصادی، برنامه ریزی و بودجه و فنی و عمران شورای اسلامی شهر مشهد در تالار شهر مشهد برگزار شد.

خواندن بیشتر »