آرشیو روزانه: ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۵

تصویری:بازدید معاون فرهنگی اداره کل ارشاد استان از نمایشگاه ازدواج و جهیزیه مشهد

عصر دیروز سومین نمایشگاه سنت نبودی ازدواج و جهیزیه مشهد با ۱۵۰۰۰ متر مربع وسعت در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد افتتاح شد.

خواندن بیشتر »

گزارش تصویری: حضور رئیس شورای استان خراسان رضوی در روز اول نمایشگاه ازدواج و جهیزیه مشهد

عصر دیروز سومین نمایشگاه سنت نبودی ازدواج و جهیزیه مشهد با 15000 متر مربع وسعت در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد افتتاح شد و بصیری پور رئیس شورای استان از آن بازدید کرد.

خواندن بیشتر »