آرشیو روزانه: ۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

انتقاد عضو شورای شهر از آب گرفتگی معابر و پاسخ شهردار مشهد

دیمه کار عضو شورای شهر پیش از شروع به کار بررسی دستورهای جلسه در تذکری به مدیریت شهری نسبت به آب گرفتگی معابر در سطح شهر مشهد در فصل بهار انتقاد کرد.

خواندن بیشتر »