آرشیو روزانه: ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵

عضو شورای شهر مشهد: فروش من کارت(مشهد کارت) با این قیمت ممکن است از نظر شرعی مشکل داشته باشد

اگر مردم کارت نخرند بلیت اتوبوس را هم باید گران تر حساب کنند پس مردم مجبورند گران بخرند و این ممکن است از نظر شرعی حرام باشد.

خواندن بیشتر »