پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۸ اردیبهشت, ۱۳۹۵

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد: جذب ۱۰ میلیارد تومان برای دهکده المپیاد ورزشی کشور

دهکده المپیاد ورزشی کشور را در طرح ها داشتیم و فعلا زمین آنها را گرفته ایم که ۲۵ هکتار در گبلهار ۵۰ هکنتار در منطقه طوس گرفته ایم و تاکنون ۱۰ میلیارد تومان از وزارت خانه گرفته ایم و امیدواریم که بقیه اعتبارات محقق شود.

خواندن بیشتر »