آرشیو روزانه: ۱۰ اسفند, ۱۳۹۴

عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد: ۷۸ درصد از المان های سال ۹۴ خارج از فراخوان ساخته شده است

78 درصد از المان های سال 94 خارج از فراخوان ساخته شده است و من در این خصوص پیگری قانونی می کنم و امیدوارم شهردار همان طور که قول داد این موضوع را پیگری کرده و گزارش آن را به شورا ارائه دهند.

خواندن بیشتر »