پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۱۶ بهمن, ۱۳۹۴

از نمیام های سروی ها تا آمدن برادران

اینکه چرا سروی ها کاندیدا شد محل بحث ما نیست. اما اینکه برخی از مدافعین کنونی مدیریت شهری و شورای چهارم به مهدی برادران حمله می کنند که چرا کاندیدا شده ای جای تعجب دارد.

خواندن بیشتر »

محمد رضا محسنی بیان کرد: لزوم بهره گیری از سفر رئیس جمهور به مشهد برای پیگیری مطالبات استان

این سفر رئیس جمهور به عنوان سفر دولت که دارای مصوبه باشد نیست و فقط افتتاح چند پروژه است اما باید از فرصت سفر رئیس جمهور به مشهد برای پیگیری مطالبات استان خراسان رضوی به ویژه شهر مشهد استفاده نماییم.

خواندن بیشتر »