آرشیو روزانه: ۹ بهمن, ۱۳۹۴

عضو کمیسیون سیاست خارجه مجلس بیان کرد: انتقال پیام صلح و دوستی اسلام حقیقی در دیدار رئیس جمهور با پاپ فرانسیس

دیدار رئیس جمهور و پاپ فرانسیس تلاشی دوجانبه برای داشتن جهانی بدون خشونت و سراسر صلح و امنیت به شمار می رود.

خواندن بیشتر »