بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۹۴

یک مشهدی موفق در پایتخت؛ نگاهی به زندگی محمد تقی فروتن

محمدتقی فروتن مدیر کل انتصابات مدیران شهرداری تهران که متولد شهر مشهد است برای انتخابات دهم مجلس از حوزه مشهد و کلات کاندیدا شده است. رزومه وی به شرح ذیل است:

خواندن بیشتر »

برادران: سهام دار پدیده نیستم، اما همه در این موضوع باختند

وقتی مشکلاتی برای این پروژه رخ داد بر اقتصاد مشهد تاثیر گذاشت، الان همه در این موضوع باختند. مردم، سرمایه گذار و کارآفرین همه باخته اند.

خواندن بیشتر »

لیست مورد حمایت خادمان مردم حاشیه شهر مشهد اعلام شد

لیست مورد حمایت خادمان مردم حاشیه شهر مشهد ((شورای هماهنگی معتمدین محلات حاشیه شهر))برای انتخابات دهم مجلس در حوزه انتخابیه مشهد و کلات بدین شرح اعلام شد.

خواندن بیشتر »