آرشیو روزانه: ۲۱ دی, ۱۳۹۴

ستاری: با این رویکرد نظارتی شورای شهر، شهرداری خود را در حاشیه امنی می بیند

با توجه به اینکه یکی از وظایف اصلی شورای شهر مشهد، نظارت بر عملکرد شهرداری است با این نوع رویکرد این وظیفه خدشه دار می شود که با این رویه شهرداری خود را در حاشیه امنی می بیند.

خواندن بیشتر »