آرشیو روزانه: ۱۴ دی, ۱۳۹۴

برادران: مسئولان انصراف مشهد از عنوان پایتخت فرهنگ جهان اسلام را به آیسیسکو اعلام نمایند

امیدوارم کمترین منفعت این کار علاوه بر جلوگیری از خسارت های بین المللی آینده، فرصتی را فراهم سازد تا شان پایتخت شیعه جهان حفظ شود.

خواندن بیشتر »