پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۱۰ دی, ۱۳۹۴

مشاور مقام معظم رهبری: وزارت خارجه واگذاری اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی از مشهد به شهری در سودان را پیگیری نماید

باید این مسئله از طریق وزارت امور خارجه و شخص وزیر و از طریق مجاری حقوقی پیگیری شود.

خواندن بیشتر »