آرشیو روزانه: ۲۵ آذر, ۱۳۹۴

اعتراف رئیس شورای شهر مشهد به اشکال در فرهنگ سازی در خصوص لایحه بهای خدمات شهروندی

می‌بایست قبل از تصویب لایحه چون تاثیرش بر اکثر مردم است، باید فرهنگ‌سازی لازم صورت می‌گرفت و مردم در جریان ریز موضوعی که می‌خواهد اجرایی شود قرار می‌گرفتند.

خواندن بیشتر »