پیشنهاد امروز

آرشیو روزانه: ۲۴ آبان, ۱۳۹۴

جایزه ای که آقای مدیرکل برای درست معنی کردن فیپا و شابک داد!

در صفحه اول تمامی کتابها دو واژه دیده می شود فیپا و شابک به 5 نفر از دانش آموزانی که این دو واژه را معنی درستی کرده باشند جوایزی از سوی این اداره کل اهداء می شود.

خواندن بیشتر »