آرشیو روزانه: ۱۱ آبان, ۱۳۹۴

محسن قهرمانی در گفت و گو با مشهد تریبون: ترکی یکی از بی نقص ترین داوری ها را در شهرآورد تهران انجام داد

همانطور که می دانید محسن ترکی داور مشهدی فوتبال ایران قضاوت شهرآورد سرخ و آبی های پایتخت را در هفته ای که گذشت بر عهده داشت.

خواندن بیشتر »