آرشیو روزانه: ۳ آبان, ۱۳۹۴

کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد جهت رفع رکود سرمایه گذاری در منطقه ثامن به سیاست های تشویقی روی آورد

با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر بازار مسکن سراسر کشور و به تبع آن کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، شهرداری مشهد سیاست‌های تشویقی را در دستور کار خود قرار داده است.

خواندن بیشتر »