آرشیو روزانه: ۱۶ مهر, ۱۳۹۴

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد: مداحی‌های سرخ پوستی، مولود منبر‌های کنفوسیوسی است

چند سال پیش در پاسخ به سوال یک نشریه که پرسید نظر شما در مورد مداحی‌های سرخ پوستی چیست، گفتم که این مداحی‌ها به قول شما سرخ پوستی، به خاطر آن منبر‌های کنفوسیوسی است.

خواندن بیشتر »